Πυθαγόρειο Γενικό Λύκειο Σάμου

Συλλογή Παλαιών Βιβλίων

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

1

ΕΓΚΥΚΛ. ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ ΤΟΜ.1ος 2αν.

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ

1927

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 14 1ο,2ο,3ο ΡΑΦΙ

2

ΕΓΚΥΚΛ. ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ ΤΟΜ.2ος 2αν.

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ

1927

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 14 1ο,2ο,3ο ΡΑΦΙ

3

ΕΓΚΥΚΛ.ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ ΤΟΜ.3ος 2αν.

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ

1927

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 14 1ο,2ο,3ο ΡΑΦΙ

4

ΕΓΚΥΚΛ.ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ ΤΟΜ.4ος 2αν.

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ

1927

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 14 1ο,2ο,3ο ΡΑΦΙ

5

ΕΓΚΥΚΛ.ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ ΤΟΜ.5ος 2αν.

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ

1927

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 14 1ο,2ο,3ο ΡΑΦΙ

6

ΕΓΚΥΚΛ. ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ ΤΟΜ.6ος 2αν.

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ

1927

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 14 1ο,2ο,3ο ΡΑΦΙ

7

ΕΓΚΥΚΛ. ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ ΤΟΜ.7ος 2αν.

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ

1927

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 14 1ο,2ο,3ο ΡΑΦΙ

8

ΕΓΚΥΚΛ. ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ ΤΟΜ.8ος 2αν.

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ

1927

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 14 1ο,2ο,3ο ΡΑΦΙ

9

ΕΓΚΥΚΛ. ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ ΤΟΜ.9ος 2αν.

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ

1927

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 14 1ο,2ο,3ο ΡΑΦΙ

10

ΕΓΚΥΚΛ. ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ ΤΟΜ.10ος 2αν.

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ

1927

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 14 1ο,2ο,3ο ΡΑΦΙ

11

ΕΓΚΥΚΛ. ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ ΤΟΜ.11ος 2αν.

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ

1927

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 14 1ο,2ο,3ο ΡΑΦΙ

12

ΕΓΚΥΚΛ. ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ ΤΟΜ.12ος 2αν.

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ

1927

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 14 1ο,2ο,3ο ΡΑΦΙ

13

ΝΕΩΤ. ΕΓΚΥΚΛ.ΛΕΞΙΚΟΝ " ΗΛΙΟΣ" ΤΟΜ.1ος

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΗΛΙΟΣ

1956;

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 14 4ο ΡΑΦΙ

14

ΝΕΩΤ. ΕΓΚΥΚΛ.ΛΕΞΙΚΟΝ " ΗΛΙΟΣ" ΤΟΜ.2ος

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΗΛΙΟΣ

1956;

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 14 4ο ΡΑΦΙ

15

ΝΕΩΤ. ΕΓΚΥΚΛ.ΛΕΞΙΚΟΝ " ΗΛΙΟΣ" ΤΟΜ.4ος

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΗΛΙΟΣ

1956;

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 14 4ο ΡΑΦΙ

16

ΝΕΩΤ. ΕΓΚΥΚΛ.ΛΕΞΙΚΟΝ " ΗΛΙΟΣ" ΤΟΜ.5ος

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΗΛΙΟΣ

1956;

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 14 4ο ΡΑΦΙ

17

ΝΕΩΤ. ΕΓΚΥΚΛ.ΛΕΞΙΚΟΝ " ΗΛΙΟΣ" ΤΟΜ.6ος

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΗΛΙΟΣ

1956;

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 14 4ο ΡΑΦΙ

18

ΝΕΩΤ. ΕΓΚΥΚΛ.ΛΕΞΙΚΟΝ " ΗΛΙΟΣ" ΤΟΜ.7ος

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΗΛΙΟΣ

1956;

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 14 4ο ΡΑΦΙ

19

ΝΕΩΤ. ΕΓΚΥΚΛ.ΛΕΞΙΚΟΝ " ΗΛΙΟΣ" ΤΟΜ.8ος

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΗΛΙΟΣ

1956;

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 14 4ο ΡΑΦΙ

20

ΝΕΩΤ. ΕΓΚΥΚΛ.ΛΕΞΙΚΟΝ " ΗΛΙΟΣ" ΤΟΜ.9ος

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΗΛΙΟΣ

1956;

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 14 4ο ΡΑΦΙ

21

ΝΕΩΤ. ΕΓΚΥΚΛ.ΛΕΞΙΚΟΝ " ΗΛΙΟΣ" ΤΟΜ.10ος

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΗΛΙΟΣ

1956;

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 14 4ο ΡΑΦΙ

22

ΝΕΩΤ. ΕΓΚΥΚΛ.ΛΕΞΙΚΟΝ " ΗΛΙΟΣ" ΤΟΜ.11ος

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΗΛΙΟΣ

1956;

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 14 4ο ΡΑΦΙ

23

ΝΕΩΤ. ΕΓΚΥΚΛ.ΛΕΞΙΚΟΝ " ΗΛΙΟΣ" ΤΟΜ.12ος

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΗΛΙΟΣ

1956;

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 14 4ο ΡΑΦΙ

24

ΝΕΩΤ. ΕΓΚΥΚΛ.ΛΕΞΙΚΟΝ " ΗΛΙΟΣ" ΤΟΜ.13ος

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΗΛΙΟΣ

1956;

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 14 4ο ΡΑΦΙ

25

ΝΕΩΤ. ΕΓΚΥΚΛ.ΛΕΞΙΚΟΝ " ΗΛΙΟΣ" ΤΟΜ.14ος

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΗΛΙΟΣ

1956;

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 14 4ο ΡΑΦΙ

26

ΝΕΩΤ. ΕΓΚΥΚΛ.ΛΕΞΙΚΟΝ " ΗΛΙΟΣ" ΤΟΜ.15ος

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΗΛΙΟΣ

1956;

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 14 4ο ΡΑΦΙ

27

ΝΕΩΤ. ΕΓΚΥΚΛ.ΛΕΞΙΚΟΝ " ΗΛΙΟΣ" ΤΟΜ.16ος

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΗΛΙΟΣ

1956;

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 14 4ο ΡΑΦΙ

28

ΝΕΩΤ. ΕΓΚΥΚΛ.ΛΕΞΙΚΟΝ " ΗΛΙΟΣ" ΤΟΜ.17ος

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΗΛΙΟΣ

1956;

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 14 4ο ΡΑΦΙ

29

ΝΕΩΤ. ΕΓΚΥΚΛ.ΛΕΞΙΚΟΝ " ΗΛΙΟΣ" ΤΟΜ.18ος

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΗΛΙΟΣ

1956;

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 14 4ο ΡΑΦΙ

30

ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡ.Κ΄ΝΑΥΤ. ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΜ.1ος

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

1927-1928

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 15 6ο ΡΑΦΙ

31

ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡ.Κ΄ΝΑΥΤ. ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΜ.2ος

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

1928

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 15 6ο ΡΑΦΙ

32

ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡ.Κ΄ΝΑΥΤ. ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΜ.3ος

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

1929

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 15 6ο ΡΑΦΙ

33

ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡ.Κ΄ΝΑΥΤ. ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΜ. 4ος

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

1929

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 15 6ο ΡΑΦΙ

34

ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡ.Κ΄ΝΑΥΤ. ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΜ. 5ος

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

1930

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 15 6ο ΡΑΦΙ

35

ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡ.Κ΄ΝΑΥΤ. ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΜ.6ος

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

1930

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 15 6ο ΡΑΦΙ

36

ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΤΟΜ. 1ος

ΚΑΤA ΤΟ ΕΛΛ. ΛΕΞ. ΤΟΥ ΓΟΥΛΙΕΛ. ΠΑΠΕ

ΛΕΞΙΚΟ

Π.Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

1898

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 34 6ο ΡΑΦΙ

37

ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΤΟΜ.2ος

ΚΑTA ΤΟ ΕΛΛ. ΛΕΞ. ΤΟΥ ΓΟΥΛΙΕΛ. ΠΑΠΕ

ΛΕΞΙΚΟ

Π.Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

1898

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 34 6ο ΡΑΦΙ

38

ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΤΟΜ.3ος

ΚΑΤA ΤΟ ΕΛΛ. ΛΕΞ. ΤΟΥ ΓΟΥΛΙΕΛ. ΠΑΠΕ

ΛΕΞΙΚΟ

Π.Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

1898

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 34 6ο ΡΑΦΙ

39

ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΝ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΛΕΞΙΚΟ

Ι.Ν.ΣΙΔΕΡΗ

1909

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 19 3οΡΑΦΙ

40

ΛΕΞΙΚΟΝ ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΒΑΤΗΣ

ΛΕΞΙΚΟ

Ι.Ν. ΣΙΔΕΡΗ

1941

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 19 3οΡΑΦΙ

41

ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΡΜΗΝ. ΤΩΝ ΕΝΔΟΞ.ΕΛΛΗΝ. ΠΟΙΗΤ. Κ' ΣΥΓΓΡ. ΤΟΜ.Α'

ΓΡΗΓ. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ

ΛΕΞΙΚΟ

Π.Δ.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

1908

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ19 5οΡΑΦΙ

42

ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΡΜΗΝ. ΤΩΝ ΕΝΔΟΞ.ΕΛΛΗΝ. ΠΟΙΗΤ. Κ' ΣΥΓΓΡ. ΤΟΜ.Β΄

ΓΡΗΓ. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ

ΛΕΞΙΚΟ

Π.Δ.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

1908

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ19 5οΡΑΦΙ

43

ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ

1926-1928

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 31 6ο ΡΑΦΙ

44

ΛΕΞΙΚΟΝ ΛΑΤΙΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

ΕΥΣΤΡ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΛΕΞΙΚΟ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ

1930

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 19 4οΡΑΦΙ

45

ΛΕΞΙΚΟΝ ΛΑΤΙΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

ΕΥΣΤΡ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΛΕΞΙΚΟ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ

1934

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 19 4οΡΑΦΙ

46

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΛΕΞΙΚΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΦΕΞΗ

1908

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 19 4ο ΡΑΦΙ

47

ΓΑΛΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΛΕΞΙΚΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΦΕΞΗ

1912

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 19 4ο ΡΑΦΙ

48

ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΜ.1ος

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΠΥΡΣΟΣ

1928

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 31 6ο ΡΑΦΙ

49

ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΜ.2ος

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΠΥΡΣΟΣ

1928

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 31 6ο ΡΑΦΙ

50

ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΜ.3ος

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΠΥΡΣΟΣ

1928

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 31 6ο ΡΑΦΙ

51

ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΜ.4ος

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΠΥΡΣΟΣ

1928

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 31 6ο ΡΑΦΙ

52

ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΜ.5ος

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΠΥΡΣΟΣ

1928

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 31 6ο ΡΑΦΙ

53

ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΜ.6ος

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΠΥΡΣΟΣ

1928

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 31 6ο ΡΑΦΙ

54

ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΜ.7ος

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΠΥΡΣΟΣ

1928

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 31 6ο ΡΑΦΙ

55

ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΜ.9ος

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΠΥΡΣΟΣ

1928

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 31 6ο ΡΑΦΙ

56

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1925-1926,3αν.

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΣΤΙΑ

1928

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 31 5ο ΡΑΦΙ

57

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1927

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΣΤΙΑ

1928

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 31 5ο ΡΑΦΙ

58

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1928

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΣΤΙΑ

1928

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 31 5ο ΡΑΦΙ

59

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1929

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΣΤΙΑ

1931

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 31 5ο ΡΑΦΙ

60

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1930

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΣΤΙΑ

1932

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 31 5ο ΡΑΦΙ

61

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1931

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΣΤΙΑ

1932

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 31 5ο ΡΑΦΙ

62

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1932

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΣΤΙΑ

1933

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 31 5ο ΡΑΦΙ

63

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1933

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΣΤΙΑ

1934

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 31 5ο ΡΑΦΙ

64

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1934

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΣΤΙΑ

1935

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 31 5ο ΡΑΦΙ

65

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1935

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΣΤΙΑ

1936

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 31 5ο ΡΑΦΙ

66

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1936

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΣΤΙΑ

1937

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 31 5ο ΡΑΦΙ

67

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1937

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΣΤΙΑ

1938

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 31 5ο ΡΑΦΙ

68

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1938

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΣΤΙΑ

1939

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 31 5ο ΡΑΦΙ

69

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Π.Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

1924

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 31 5ο ΡΑΦΙ

70

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Π.Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

1925-1926

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 31 5ο ΡΑΦΙ

71

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΣΤΙΑ

1927-1928

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 31 5ο ΡΑΦΙ

72

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΣΤΙΑ

1929

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 31 5ο ΡΑΦΙ

73

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΣΤΙΑ

1930

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 31 5ο ΡΑΦΙ

74

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΣΤΙΑ

1931

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 31 5ο ΡΑΦΙ

75

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΣΤΙΑ

1932

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 31 5ο ΡΑΦΙ

76

ΒΛΑΧΙΚΑ ΛΑΪΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

VACARESCO HELENE (ΜΕΤΑΦΡ. ΜΗΤΡΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ

ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

W.&.J. ROUNCE

1908

ΛΟΝΤΡΑ

Β/Σ 33 5οΡΑΦΙ

77

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ , ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1936

ΣΙΔΕΡΗΣ Π. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

ΣΑΜΙΑΚΟ

 

1937

ΣΑΜΟΣ

Β/Σ 33 3ο ΡΑΦΙ

78

ΣΑΜΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΣ ΕΝ ΙΣΧΥΙ ΝΟΜΟΥΣ ΑΥΤΗΣ

ΣΒΟΡΩΝΟΣ Σ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΣΑΜΙΑΚΟ

ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

1903

ΣΑΜΟΣ

Β/Σ 33 3ο ΡΑΦΙ

79

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ-ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ1936-1939

 

ΣΑΜΙΑΚΟ

ΣΙΔΕΡΗΣ Π. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

1936-1939

ΣΑΜΟΣ

Β/Σ 33 3ο ΡΑΦΙ

80

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΑΜΙΑΚΟ

 

1920

ΣΑΜΟΣ

Β/Σ 33 3ο ΡΑΦΙ

81

ΤΟ ΜΗΤΡΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΕΝ ΣΑΜΩ 2 ανάτυπα

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΑΜΙΑΚΟ

ΕΛΛΑΣ

1929

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 33 3ο ΡΑΦΙ

82

Η ΣΑΜΟΣ , ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑΝ

ΜΙΧΑΛΙΑΔΟΥ Ι. ΣΟΥΛΤΑΝΑ

ΣΑΜΙΑΚΟ

ΣΒΟΡΩΝΟΥ-ΒΑΚΙΡΤΖΗ

1940

ΣΑΜΟΣ

Β/Σ 33 3ο ΡΑΦΙ

83

Η ΣΑΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ 21 2 ανάτυπα

ΠΤΙΝΗΣ Ι. ΚΩΣΤΑΣ

ΣΑΜΙΑΚΟ

 

1948

ΣΑΜΟΣ

Β/Σ 33 3ο ΡΑΦΙ

84

ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΣ

ΣΥΝΕΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ αρχιμανδρίτης

ΣΑΜΙΑΚΟ

ΣΒΟΡΩΝΟΥ - ΒΑΚΙΡΤΖΗ

1918

ΣΑΜΟΣ

Β/Σ 33 3ο ΡΑΦΙ

85

ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΩΝ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΠΑΛΑΙΟ

Π.Δ.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

1899

ΑΘΗΝΑ

Β/Σ 33 3ο ΡΑΦΙ

86

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ,ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ,ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠ' ΑΥΤΟΥ ΕΦΕΥΡΕΘΕΝ ΝΕΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΜΕΡΟΣ( ΠΡΩΤΟΝ & ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ)

ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΥΠΟΙΣ "ΕΡΜΟΥ"ΑΛΕΞ.ΒΙΤΣΙΚΟΥΝΑΚΗ

1923,1921

ΑΘΗΝΑ

 

87

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

1926

ΑΘΗΝΑ

 

88

LECONS D' ALGEBRE 1o

BRIOT CH.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

LIBRAIRE CH. DELAGRAVE

1896

PARIS

 

89

LECONS D' ALGEBRE 2ο

BRIOT CH.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

LIBRAIRE CH. DELAGRAVE

1896

PARIS

 

90

LECONS DE TRIGONOMETRIE

BRIOT ET BOUQUET

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

LIBRAIRE CH. DELAGRAVE

 

PARIS

 

91

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΜΠΑΡΚΑΣ ΣΩΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

1962

ΑΘΗΝΑ

 

92

ΛΥΣΕΙΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΜΠΑΡΜΠΑΣΤΑΘΗΣ Α. ΧΡ.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΚΟΛΛΑΡΟΣ Ι. Δ.

1929

ΑΘΗΝΑ

 

93

ΛΥΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ

ΜΠΑΡΜΠΑΣΤΑΘΗΣ Α. ΧΡ.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΚΟΛΛΑΡΟΣ Ι. Δ.

1929

ΑΘΗΝΑ

 

94

ΠΕΡΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Σ.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

1959

ΑΘΗΝΑ

 

95

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΝΕΙΛΟΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΜΠΑΛΟΥΔΑΚΗ

1924

ΑΘΗΝΑ

 

96

COURS DE CALCAL DIFFERRENTIEL ET INTEGRAL 1o

SERRET J.A.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

CAUTHERE-VILLARS

1900

PARIS

 

97

COURS DE CALCAL DIFFERRENTIEL ET INTEGRAL 2o

SERRET J.A.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

CAUTHERE-VILLARS

1900

PARIS

 

98

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ, ΒΑΡΥΤΗΣ- ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΙΜ.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΙΓΓΛΕΣΗ Γ. ΝΙΚΟΛ.

1892

ΑΘΗΝΑ

 

99

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ- ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΙΜ.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΙΓΓΛΕΣΗ Γ. ΝΙΚΟΛ.

1892

ΑΘΗΝΑ

 

100

ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Π. Ν.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ

1936

ΑΘΗΝΑ

 

101

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

1938

ΑΘΗΝΑ

 

102

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡ. ΑΠ.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡ. ΑΠ.

1931

ΑΘΗΝΑ

 

103

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΡΑΙΝΟΛΔΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΚΑΣΔΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΕΣΤΙΑ

1900

ΑΘΗΝΑ

 

104

ΛΑΪΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ

ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ Α. Ν.

ΕΦΑΡΜΟΣΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΛΕΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

1901

ΑΘΗΝΑ

 

105

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΧΗΜΕΙΑ

ΜΑΝΘΟΣ Γ. ΝΙΚΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΛΙΚΙΩΤΗ Ν.

1934

ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

 

106

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΜΟΣ 1ος

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΖΙΓΑΒΗΝΟΥ

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΡΗ (ΑΔΕΛΦΩΝ)

1887

ΑΘΗΝΑ

 

107

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΜΟΣ 2ος

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΖΙΓΑΒΗΝΟΥ

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΡΗ (ΑΔΕΛΦΩΝ)

1887

ΑΘΗΝΑ

 

108

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) ΝΟΥΜΕΡΟ 3

LIESCHE RICHARD

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

 

ΜΟΝΑΧΟ

 

109

ΓΕΩΡΓΙΚΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΡΑΙΝΟΛΔΟΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

 

 

 

110

LES PLANTES

COSTANTIN J.- FAIDEAU F.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

LIBRAIRIE LAROUSSE

1922

PARIS

 

111

LES ANIMAUX

JOUBIN L.- ROBIN AUG.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

LIBRAIRIE LAROUSSE

1923

PARIS

 

112

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΟΜ. Α΄

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ Κ. ΧΡ.

ΝΟΜΙΚΗ

 

1939

ΑΘΗΝΑ

 

113

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΟΜ. Β΄

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ Κ. ΧΡ.

ΝΟΜΙΚΗ

 

1946

ΑΘΗΝΑ

 

114

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΟΜ. Γ΄ΤΕΥΧ. Α΄

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ Κ. ΧΡ.

ΝΟΜΙΚΗ

 

1953

ΑΘΗΝΑ

 

115

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΟΜ. Γ΄ΤΕΥΧ. Β΄(3 ανάτυπα)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ Κ. ΧΡ.

ΝΟΜΙΚΗ

 

1955

ΑΘΗΝΑ

 

116

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΟΜ.Γ΄ ΤΕΥΧ. Γ΄

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ Κ. ΧΡ.

ΝΟΜΙΚΗ

 

1956

ΑΘΗΝΑ

 

117

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (2 ανάτυπα)

ΜΑΡΔΑ-ΒΙΡΛΑ Χ.

ΝΟΜΙΚΗ

ΡΟΔΗ Γ. (ΑΔΕΛΦΩΝ)

1959

ΑΘΗΝΑ

 

118

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ Χ. ΜΑΝΩΛΗ

ΝΟΜΙΚΗ

 

1953

ΑΘΗΝΑ

 

119

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔ. ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ Ν. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΝΟΜΙΚΗ

 

1963

ΑΘΗΝΑ

 

120

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

GIORGIO DEL VECCHIO

ΝΟΜΙΚΗ

Ο.Ε.ΣΧ.Β.

1961

ΑΘΗΝΑ

 

121

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛ. ΚΩΔ. ΚΑΙ ΕΙΔ. ΔΙΑΤ. ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ Ν. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΝΟΜΙΚΗ

 

1964

ΑΘΗΝΑ

 

122

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ

ΓΟΝΤΙΚΑ Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΝΟΜΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1929

ΑΘΗΝΑ

 

123

ΝΟΜΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1955-1961

 

ΝΟΜΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1961

ΑΘΗΝΑ

 

124

Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Δ. ΙΟΥΛΙΟΥ

ΝΟΜΙΚΗ

ΚΑΜΠΑΝΑ ΙΩ. Ο.Ε.

1964

ΑΘΗΝΑ

 

125

ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΠΙΤΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ (2 ανάτυπα)

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΝΟΜΙΚΗ

 

1967

ΑΘΗΝΑ

 

126

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

ΛΕΦΑΣ Β. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΝΟΜΙΚΗ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΤΡΑΚΟΥ

1915

ΑΘΗΝΑ

 

127

ΗΓΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ - ΒΑΣΣΟΣ Ε.

ΝΟΜΙΚΗ

 

1960

ΑΘΗΝΑ

 

128

ΔΙΟΙΚ.ΚΩΔΙΚ. ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛ.

 

ΝΟΜΙΚΗ

 

 

 

 

129

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ

ΣΤΟΓΙΑΣ Ι.- ΛΕΦΑΣ ΧΡ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

 

1931-1932

ΑΘΗΝΑ

 

130

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ

ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΣΗΦ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

 

1935-1936

ΑΘΗΝΑ

 

131

ΔΕΛΤΙΟΝ Ο.Λ.Μ.Ε.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

 

1930-1931

ΑΘΗΝΑ

 

132

ΔΕΛΤΙΟΝ Ο.Λ.Μ.Ε.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

 

1931-1932

ΑΘΗΝΑ

 

133

ΔΕΛΤΙΟΝ Ο.Λ.Μ.Ε.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

 

1932-1933

ΑΘΗΝΑ

 

134

ΔΕΛΤΙΟΝ Ο.Λ.Μ.Ε.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

 

1933-1934

ΑΘΗΝΑ

 

135

ΔΕΛΤΙΟΝ Ο.Λ.Μ.Ε.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

 

1934-1935

ΑΘΗΝΑ

 

136

"ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ" ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΓΙΑΝΝΙΑ ΔΗΜ.- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡ. ΚΕΛΕΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

 

1946-1948

ΑΘΗΝΑ

 

137

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ" ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΓΙΑΝΝΙΑ ΔΗΜ.- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡ. ΚΕΛΕΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

 

1949-1950

ΑΘΗΝΑ

 

138

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ" ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΓΙΑΝΝΙΑ ΔΗΜ.- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡ. ΚΕΛΕΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

 

1951-1952

ΑΘΗΝΑ

 

139

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ" ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΓΙΑΝΝΙΑ ΔΗΜ.- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡ. ΚΕΛΕΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

 

1953-1954

ΑΘΗΝΑ

 

140

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ" ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΓΙΑΝΝΙΑ ΔΗΜ.- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡ. ΚΕΛΕΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

 

1955-1956

ΑΘΗΝΑ

 

141

ΔΕΛΤΙΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

 

ΣΕΠΤΕΜ.1935-ΙΟΥΝΙΟΣ 1936

ΑΘΗΝΑ

 

142

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

 

ΟΚΤΩΒΡ.1946-ΟΚΤΩΒΡ.1947

ΑΘΗΝΑ

 

143

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ (ΤΟ)

ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ Ι. Μ. (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

 

ΙΑΝΟΥΑΡ.1887-ΝΟΕΜΒ.1887

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

144

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2 τόμοι

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡ.1933-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1935

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

145

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ

1928

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

146

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΠΑΙΔΟΛΟΓΙΑΣ Κ΄ΣΧΟΛ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜ.-ΜΩΥΣΕΙΔΗΣ Μ. )

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΠΑΙΔΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 1936 -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1937

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

147

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΠΑΙΔΟΛΟΓΙΑΣ Κ΄ΣΧΟΛ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜ.)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΠΑΙΔΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1938- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1938

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

148

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΠΑΙΔΟΛΟΓΙΑΣ Κ΄ΣΧΟΛ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜ.)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΠΑΙΔΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1939-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1940

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

149

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΠΑΙΔΟΛΟΓΙΑΣ Κ΄ΣΧΟΛ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜ.)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΠΑΙΔΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1946-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1947

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

150

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΠΑΙΔΟΛΟΓΙΑΣ Κ΄ΣΧΟΛ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜ.)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΠΑΙΔΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1947-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1947

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

151

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΠΑΙΔΟΛΟΓΙΑΣ Κ΄ΣΧΟΛ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜ.)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΠΑΙΔΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 1949-ΙΟΥΝΙΟΣ 1949

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

152

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΠΑΙΔΟΛΟΓΙΑΣ Κ΄ΣΧΟΛ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜ.)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΠΑΙΔΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1950-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1950

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

153

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΠΑΙΔΟΛΟΓΙΑΣ Κ΄ΣΧΟΛ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜ.)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΠΑΙΔΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1951

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

154

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΠΑΙΔΟΛΟΓΙΑΣ Κ΄ΣΧΟΛ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜ.)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΠΑΙΔΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1952

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

155

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΠΑΙΔΟΛΟΓΙΑΣ Κ΄ΣΧΟΛ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜ.)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΠΑΙΔΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1953

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

156

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΠΑΙΔΟΛΟΓΙΑΣ Κ΄ΣΧΟΛ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜ.)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΠΑΙΔΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1954

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

157

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΠΑΙΔΟΛΟΓΙΑΣ Κ΄ΣΧΟΛ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜ.)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΠΑΙΔΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1955

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

158

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΠΑΙΔΟΛΟΓΙΑΣ Κ΄ΣΧΟΛ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜ.)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΠΑΙΔΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1956

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

159

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΠΑΙΔΟΛΟΓΙΑΣ Κ΄ΣΧΟΛ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜ.)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΠΑΙΔΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1957

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

160

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΖΩΗ ,ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ Γ. (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΒΛΕΣΣΑΣ Γ.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1956

ΑΘΗΝΑ

 

161

ΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ (ανατύπωσις)

1935

ΑΘΗΝΑ

 

162

ΑΘΗΝΑ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΜ. 53ος

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Α.Α.

1950

ΑΘΗΝΑ

 

163

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡ.49

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΥΠΕΠΘ

ΜΑΪΟΣ 1987

ΑΘΗΝΑ

 

164

ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 2 ανάτυπα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΚΟ

ΕΘΝΙΚΟΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

1939

ΑΘΗΝΑ

 

165

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (2ανάτυπα)

ΚΟΝΡΑΔΟΥ-ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗ(ΣΥΜΠΛ. ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΙ Μ. ΔΗΜ.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

"ΕΣΤΙΑΣ" (ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ)

1910

ΑΘΗΝΑ

 

166

ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ , ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ Γ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ Γ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΤΥΠΟΓΡ.Γ.Η. ΚΑΛΕΡΓΗ

1933- 1934

ΑΘΗΝΑ

 

167

ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ , ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ Γ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ Γ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΤΥΠΟΓΡ.Γ.Η. ΚΑΛΕΡΓΗ

1935-1936

ΑΘΗΝΑ

 

168

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ

ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΣΗΦ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

 

1933-1934

ΑΘΗΝΑ

 

169

ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΟΣ, ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΔΗΜΑΡΑΤΟΣ Φ. Ι.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

 

1932-1934

ΑΘΗΝΑ

 

170

ΟΙ ΕΞ ΚΥΡΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΟΣ ΚΑΤA ΤΟΝ ED. SPRANGER

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Ν. Γ.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΜΥΡΤΙΔΗ

1937

ΑΘΗΝΑ

 

171

ΛΕΞΙΚΟΝ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ ΚΑΙ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

 

ΛΕΞΙΚΟ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ

15 ΙΟΥΛΙΟΥ 1934

ΑΘΗΝΑ

 

172

ΝΕΑΝΙΚΗ ΨΥΧΗ

 

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1932-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1932

ΑΘΗΝΑ

 

173

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ

ΖΑΧΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1936-ΜΑΡΤΙΟΣ 1937

 

 

174

ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ

ΚΟΡΑΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

1934

ΑΘΗΝΑ

ΔΩΡΕΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΕΤΣΟΜΑΝΗ ΑΡΙΣΤ. 11/2/1937 ΚΑΙ ΑΠΌ ΠΕΤΖΟΜΑΝΗ ΣΤΟ ΠΥΘ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ 10/3/1937

175

ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ , ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ Γ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

 

1939

ΑΘΗΝΑ

 

176

Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 2 ανάτυπα

ΧΡΥΣΑΦΗΣ Ε.Ι.

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΘΝΙΚΟΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

1929

ΑΘΗΝΑ

 

177

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗΝ ΑΓΩΓΗΝ

ΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Κ. Αφοι

1947

ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

 

178

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΣΟΡΒΑΤΖΩΤΗΣ ΦΡ.

1965

ΠΥΡΓΟΣ

 

179

ΥΓΙΕΙΝΗ

ΜΠΕΛΛΟΥ Σ. ΑΘΑΝ.

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΑΣΤΟΡΙΔΗ

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

180

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΜ. 33 ΤΕΥΧ. 3

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 1972

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

181

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΜ.33 ΤΕΥΧ. 4

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ ΑΘΗΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1972

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

182

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΜ.33 ΤΕΥΧ.5

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ ΑΘΗΝ

ΜΑΪΟΣ 1972

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

183

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΜ.33 ΤΕΥΧ. 7

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ ΑΘΗΝ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1972

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

184

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΜ. 33 ΤΕΥΧ. 9

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ ΑΘΗΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1972

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

185

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΜ. 33 ΤΕΥΧ. 10

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ ΑΘΗΝ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1972

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

186

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΜ. 34 ΤΕΥΧ. 3

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 1973

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

187

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΜ. 34 ΤΕΥΧ. 4

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1973

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

188

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΜ. 34 ΤΕΥΧ. 8

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1973

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

189

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΜ. 35 ΤΕΥΧ. 1

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1974

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

190

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΜ. 35 ΤΕΥΧ.2

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1974

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

191

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΜ. 35 ΤΕΥΧ. 3

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 1974

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

192

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΜ. 35 ΤΕΥΧ. 7 (2 αν.)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1974

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

193

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΜ. 35 ΤΕΥΧ. 8(2αν.)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1974

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

194

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΜ. 35 ΤΕΥΧ. 9

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1974

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

195

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΜ. 35 ΤΕΥΧ.10 (2 αν.)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1974

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

196

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΜ. 36 ΤΕΥΧ. 1 (2αν.)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1975

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

197

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΜ. 36 ΤΕΥΧ. 2 (2 αν.)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1975

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

198

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΜ. 36 ΤΕΥΧ.4

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1975

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

199

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΜ. 36 ΤΕΥΧ.5

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΪΟΣ 1975

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

200

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΜ. 36 ΤΕΥΧ. 9

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1975

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

201

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΜ. 36 ΤΕΥΧ.10

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1975

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

202

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ [Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ] ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΤΗ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΝΕΕΖΕΡ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

"ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΥΠΟΥ"

1936

ΑΘΗΝΑ

 

203

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΟΣ 2 ΤΟΜΟΙ

ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Ο.Ε.Σ.Β.

1955

ΑΘΗΝΑ

 

204

ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΡΓΑ

ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

"ΣΤΟΧΑΣΤΗ"

1927

ΑΘΗΝΑ

 

205

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΜΑΛΗΣ Μ. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

ΣΑΜΙΑΚΟ

 

1913

ΣΜΥΡΝΗ

 

206

ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΣΑΜΙΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΣΑΜΙΑΚΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Ι. Σ.

1953

ΑΘΗΝΑ

 

207

ΟΜΗΡΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΜΕΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Μ. & ΣΙΑ

1925

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΩΡΕΑ: ΣΟΥΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1951

208

Η ΚΑΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 2 Ανάτυπα

ΦΩΚΟΣ Ι. ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗΣ Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ

1913

ΣΑΜΟΣ

 

209

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ ΕΜΜΕΤΡΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΛΕΞΕΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΖΑΔΕ ΜΕΤ' ΕΠΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΜΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΗΣ ΙΛΙΑΔΟΣ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ

ΡΑΚΙΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

1887

ΑΘΗΝΑ

 

210

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 1ος

ΣΑΙΜΜΑΡΚΟΥ ΓΙΡΑΡΔΙΝΟΥ (ΜΕΤΑΦΡ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΛΑΧΟΥ)

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Δ.Π.

1897

ΑΘΗΝΑ

 

211

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΜΕΤΑΦΡ.-ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΑΜ. Ι ΜΑΛΑΙΝΟΥ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΠΥΡΟΣ

1938

ΑΘΗΝΑ

 

212

ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΚΟΛΑ (ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ) ΤΟΜ. Α΄ 2 ανάτυπα

ΜΑΝΩΛΙΟΣ Κ.Γ.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΩΑΝ. Δ. ΒΑΚΙΡΤΖΗ

1909

ΣΑΜΟΣ

33ο Β/Σ 4οΡΑΦΙ

213

ΔΥΝΑΤΟΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΥΠΟ Δ. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ "ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΡΥΚΟΣ"

1927

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΔΩΡΕΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΝΤΑ ΕΚ ΣΙΚΑΓΟΥ

214

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΑΝΘΕΟΝ, Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΤΟΥ ΗΡΩΟΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ

ΥΠΟ Δ. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ "ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΡΥΚΟΣ"

1934

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΔΩΡΕΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΝΤΑ ΕΚ ΣΙΚΑΓΟΥ

215

ΠΩΣ ΠΡΟΟΔΕΥΟΥΝ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ

ΥΠΟ Δ. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ "ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΡΥΚΟΣ"

1934

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΔΩΡΕΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΝΤΑ ΕΚ ΣΙΚΑΓΟΥ

216

ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ

ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ Δ. ΜΙΧΑΗΛ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΤΑΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΣΤΕΦΑΝΟΣ

1939

ΑΘΗΝΑ

 

217

ΤΟ ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΤΥΠΟΙΣ: ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ

1939

ΑΘΗΝΑ

ΔΩΡΕΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

218

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Ε.Ο.Ν

1940

ΑΘΗΝΑ

 

219

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΔΡΙΒΑΣ Σ. ΑΧΙΛΛΕΥΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΤΥΠΟΙΣ: Γ.Π. ΞΕΝΟΥ

1953

ΑΘΗΝΑ

 

220

ΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ ΜΕΤΑ ΦΟΡΑΣ

ΚΑΛΦΑΡΕΝΤΖΟΣ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 

1939

ΑΘΗΝΑ

 

221

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗΝ ΑΓΩΓΗΝ 2ανάτυπα

ΥΠΟΥΡΓ. ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΤΥΠΟΙΣ: ΑΦΟΙ Κ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

1947

ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

 

222

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΘ΄ΑΙΩΝΟΣ ΤΟΜ. 2ος

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΤΙΑ - Ι.Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΣ

1925

ΑΘΗΝΑ

 

223

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Μ. -ΝΟΥΑΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΚΟΥ ΤΣΟΥΡΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΤΥΠΟΙΣ: Κ. ΚΑΜΙΝΑΡΗ

1939

ΑΘΗΝΑ

 

224

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΠΕΡΙ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ (ΜΕΤΦΡ. ΥΠΟ ΣΙΜΟΥ ΜΕΝΑΡΔΟΥ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΥΠΟ Ι. ΣΥΚΟΥΤΡΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΤΙΑ

1937

ΑΘΗΝΑ

 

225

ΟΥΡΑΝΙΑ ,ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αριθμ.11 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1929

 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1929

ΚΕΡΚΥΡΑ

33ος Β/Σ 7ο ΡΑΦΙ

226

ΟΥΡΑΝΙΑ ,ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αριθμ.13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1929

 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1929

ΚΕΡΚΥΡΑ

33ος Β/Σ 7ο ΡΑΦΙ

227

ΟΥΡΑΝΙΑ ,ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αριθμ.16 1930

 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1930

ΚΕΡΚΥΡΑ

33ος Β/Σ 7ο ΡΑΦΙ

228

ΟΥΡΑΝΙΑ ,ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αριθμ. 17 1930

 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1930

ΚΕΡΚΥΡΑ

33ος Β/Σ 7ο ΡΑΦΙ

229

ΟΥΡΑΝΙΑ ,ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αριθμ. 18 1930

 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1930

ΚΕΡΚΥΡΑ

33ος Β/Σ 7ο ΡΑΦΙ

230

ΟΥΡΑΝΙΑ ,ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αριθμ.19 1930

 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1930

ΚΕΡΚΥΡΑ

33ος Β/Σ 7ο ΡΑΦΙ

231

ΟΥΡΑΝΙΑ ,ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αριθμ.20 1930

 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1930

ΚΕΡΚΥΡΑ

33ος Β/Σ 7ο ΡΑΦΙ

232

ΟΥΡΑΝΙΑ ,ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αριθμ.21 1931

 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1931

ΚΕΡΚΥΡΑ

33ος Β/Σ 7ο ΡΑΦΙ

233

ΟΥΡΑΝΙΑ ,ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αριθμ. 22 1931

 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1931

ΚΕΡΚΥΡΑ

33ος Β/Σ 7ο ΡΑΦΙ

234

ΟΥΡΑΝΙΑ ,ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αριθμ. 26 1931

 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1931

ΚΕΡΚΥΡΑ

33ος Β/Σ 7ο ΡΑΦΙ

235

ΟΥΡΑΝΙΑ ,ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αριθμ.1 1932

 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1932

ΚΕΡΚΥΡΑ

33ος Β/Σ 7ο ΡΑΦΙ

236

ΟΥΡΑΝΙΑ ,ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αριθμ. 2 1932

 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1932

ΚΕΡΚΥΡΑ

33ος Β/Σ 7ο ΡΑΦΙ

237

ΟΥΡΑΝΙΑ ,ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αριθμ.4 1932

 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1932

ΚΕΡΚΥΡΑ

33ος Β/Σ 7ο ΡΑΦΙ

238

ΟΥΡΑΝΙΑ ,ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αριθμ. 5 1933

 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1933

ΚΕΡΚΥΡΑ

33ος Β/Σ 7ο ΡΑΦΙ

239

ΟΥΡΑΝΙΑ ,ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αριθμ. 6 1933

 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1933

ΚΕΡΚΥΡΑ

33ος Β/Σ 7ο ΡΑΦΙ

240

ΟΥΡΑΝΙΑ ,ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αριθμ.9 1934

 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1934

ΚΕΡΚΥΡΑ

33ος Β/Σ 7ο ΡΑΦΙ

241

ΟΥΡΑΝΙΑ ,ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αριθμ. 10 1934

 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1934

ΚΕΡΚΥΡΑ

33ος Β/Σ 7ο ΡΑΦΙ

242

ΟΥΡΑΝΙΑ ,ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αριθμ. 11 1934

 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1934

ΚΕΡΚΥΡΑ

33ος Β/Σ 7ο ΡΑΦΙ

243

ΟΥΡΑΝΙΑ ,ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αριθμ. 12 1934

 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1934

ΚΕΡΚΥΡΑ

33ος Β/Σ 7ο ΡΑΦΙ

244

ΟΥΡΑΝΙΑ ,ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αριθμ.13 1934

 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1934

ΚΕΡΚΥΡΑ

33ος Β/Σ 7ο ΡΑΦΙ

245

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΤΙΜ.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡ. Γ.Ν. ΝΑΝΤΑΚΗ

1891

ΑΘΗΝΑ

 

246

ΟΡΥΚΤΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡ. Σ.Κ. ΒΛΑΣΤΟΥ

1896

ΑΘΗΝΑ

 

247

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ

ΛΙΒΑΔΑΣ Ν.

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΣΤΙΑ

1931

ΑΘΗΝΑ

 

248

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

(ΜΕΤΑΦ. ΝΙΚΙΟΣ ΒΕΡΤΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ

 

1934

ΑΘΗΝΑ

 

249

Η ΜΑΤΩΜΕΝΗ ΧΙΟΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ

ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ Δ. ΝΙΚΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ Π. ΙΑΤΡΙΔΗ

1952

ΧΙΟΣ

32ος Β/Σ 6οΡΑΦΙ

250

ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΩΦΕΛΕΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ

ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ Δ. ΜΙΧΑΗΛ

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

1930

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 6οΡΑΦΙ

251

ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗΝ ΤΩΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ (ΛΟΓΟΣ ΛΑΙ ΕΚΘΕΣΗ)

ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧ.- ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

1932

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 6οΡΑΦΙ

252

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΥΠΟΙΣ : ΧΑΡ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ

 

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 6οΡΑΦΙ

253

ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ

ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ Δ. ΜΙΧΑΗΛ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΧ. ΜΑΝΤΖΕΒΕΛΑΚΗ

1914

ΑΘΗΝΑ

 

254

ΤΟ ΑΛΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ

ΚΑΛΦΑΡΕΝΤΖΟΣ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 

1938

ΑΘΗΝΑ

 

255

ΤΟ ΠΕΝΤΑΘΛΟΝ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ

ΚΑΛΦΑΡΕΝΤΖΟΣ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 

1939

ΑΘΗΝΑ

 

256

ΑΚΑΔΗΜΕΙΚΑ ,ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΜ. 1ος

ΒΟΡΕΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

 

1932

ΑΘΗΝΑ

 

257

ΑΚΑΔΗΜΕΙΚΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜ. 2ος

ΒΟΡΕΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

 

1933

ΑΘΗΝΑ

 

258

ΑΚΑΔΗΜΕΙΚΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΝ ΤΟΜ.3ος

ΒΟΡΕΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

 

1935

ΑΘΗΝΑ

 

259

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ

ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ Κ. ΘΡ.

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠ. ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜ. ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

1902

ΑΘΗΝΑ

 

260

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΠΑΙΔΟΛΟΓΙΑΣ Κ΄ΣΧΟΛ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜ.)

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΙΔΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1948

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

261

ΝΕΑΝΙΚΗ ΨΥΧΗ 2 ΤΕΥΧΗ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

1933-1934

ΑΘΗΝΑ

 

263

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ

ΛΕΦΑΣ Β. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΝΟΜΙΚΗ

ΕΣΤΙΑ

1924

ΑΘΗΝΑ

 

264

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΖΩΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ. ΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΓΡ. ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΓΕΡ. Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

1963

ΑΘΗΝΑ

 

265

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΖΩΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ. ΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΓΡ. ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΓΕΡ. Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

1964

ΑΘΗΝΑ

 

266

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΖΩΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ. ΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΓΡ. ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΓΕΡ. Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

1965

ΑΘΗΝΑ

 

267

ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1821-1833 ΤΟΜ.1ος

ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡ. ΙΩ. ΒΑΡΤΣΟΥ

1939

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 6οΡΑΦΙ

268

ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1821-1833 ΤΟΜ.2ος

ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡ. ΙΩ. ΒΑΡΤΣΟΥ

1939

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 6οΡΑΦΙ

269

ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1821-1833 ΤΟΜ. 3ος

ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡ. ΙΩ. ΒΑΡΤΣΟΥ

1939

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 6οΡΑΦΙ

270

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1824- ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1826

ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

1932

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 6οΡΑΦΙ

271

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ 2 ανάτυπα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Δ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΥΠΟΙΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α.Ε.

1956

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 6οΡΑΦΙ

272

ΑΡΧΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ Δ΄

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ Π. Κ.

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΥΠΟΙΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

1929

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 6οΡΑΦΙ

273

ΛΟΓΟΙ, ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

ΣΤΑΘΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ

1938

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 6οΡΑΦΙ

274

ΙΑΠΩΝΙΑ

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

1932

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 6οΡΑΦΙ

275

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ

1967

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

32ος Β/Σ 6οΡΑΦΙ

276

ΦΑΥΛΟΚΡΑΤΙΑ ,ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1828-1950 3 τόμοι

ΑΝΤΩΝΑΚΕΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

1950

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 6οΡΑΦΙ

277

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΦΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΣ

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

 

1928

ΑΘΗΝΑ

 

278

ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ 2 ανάτυπα

ΓΚΡΙΤΖΕΠΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΑΧΑΙΟΣ

1950

ΠΑΤΡΑ

 

279

ΣΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΤΩΝ ΘΗΡΙΩΝ

ΑΡΧΙΜ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΘ. ΚΑΛΥΒΑ

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

1959

ΧΑΛΚΙΔΑ

 

280

ΤΑ ΑΓΝΑ ΝΙΑΤΑ

MGR TIHAMER TOTH (ΜΕΤΑΦΡ.ΙΩΑΝΝΟΥ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΑΣΤΗΡ

1949

 

 

281

ΨΗΛΑ ΣΤΗΝ ΑΣΠΡΗ ΠΕΤΡΑ

ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΤΥΠΟΓΡ. Ν. ΑΛΙΚΙΩΤΗ

1952

ΑΘΗΝΑ

 

282

ΧΙΛΙΟΣΤΗ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΟΣΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 451-1951 ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΤΕΥΧ.Α ΄

 

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΤΥΠΟΓΡΑΦ. Ι.Κ. ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ

1952

ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

 

283

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΤΥΠΟΓΡ.ΤΕΧΝΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ& ΣΙΑ

1947

ΑΘΗΝΑ

 

284

Η ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΤΑ ΙΕΡΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

 

1953

ΑΘΗΝΑ

 

285

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ 1925

 

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

 

1925

 

 

286

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΣΤΟΡΓΗΣ 3 ανάτυπα

ΚΛΕΙΣΙΟΥΝΗΣ ΑΘ. ΠΑΝ.

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΕΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

1960

ΑΘΗΝΑ

 

287

ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΟΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

 

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

 

1946

ΑΘΗΝΑ

 

288

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ 1930 ΤΟΥ ΚΑΤΗΧ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ -ΠΑΛΑΙΟΥ

ΦΩΤΑΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗΣ

1930

ΑΘΗΝΑ

 

289

Η ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Η ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ

 

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

ΑΘΗΝΑ

 

290

ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 1941-1945 3 ανάτυπα

ΠΑΠΑΕΥΓΕΝΙΟΣ ΑΘΑΝ.

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

 

1949

ΑΘΗΝΑ

 

291

ΧΙΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΔΟΓΜΑΤΑ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΑΧΑΙΟΣ

1946

ΠΑΤΡΑ

 

292

ΤΟ ΜΕΓΑ ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

1951

ΑΘΗΝΑ

 

293

ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

 

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

 

 

 

 

294

ΣΤΟΥ ΓΛΙΤΩΜΟΥ ΤΟ ΧΑΖΙ 2 ανάτυπα

ΝΤΟΡΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

 

1931

ΑΘΗΝΑ

 

295

Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΙΝ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΠΙΜ. Θ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΒΙΒΛ. Μ.Ι. ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ

1917

ΑΘΗΝΑ

 

296

Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦ. ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΥΠΟ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΒΑΜΒΑ

 

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΒΙΒΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

ΑΘΗΝΑ

 

297

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1925

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

1929

ΑΘΗΝΑ

 

298

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 1967-1968

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ

 

1968

ΑΘΗΝΑ

 

299

ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΝΤ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

1939

ΑΘΗΝΑ

 

300

ΛΥΡΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΑΘΗΝΑΣ Δ. ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΥ-ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

D.C.DIVRY. INC.( ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΑΖΑΒΗΣ)

1947

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

 

301

ΟΙ ΔΥΟ ΛΟΧΙΑΙ

BAUDOIN DAUBIGNY

ΘΕΑΤΡΟ

ΓΕΩΡΓ. Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

1924

ΑΘΗΝΑ

 

302

Η ΣΚΗΝΟΥΛΑ ΜΑΣ

ΣΠΕΡΑΝΤΣΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΘΕΑΤΡΟ

Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

ΑΘΗΝΑ

 

303

ΟΙ ΜΗΔΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ 2 ανάτυπα

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Δ.

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

1957

ΑΘΗΝΑ

 

304

ΟΔΗΓΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ.

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΥΠΟΙΣ Α. Ζ. ΔΙΑΛΗΣΜΑ

1933

ΑΘΗΝΑ

 

305

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1946-47 4 ανάτυπα

(ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΟΥ

ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ

ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1947

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

306

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕΥΧΟΣ 1-4

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΤΥΠΟΙΣ ΕΡΜΟΥ

1936

ΑΘΗΝΑ

 

307

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕΥΧΟΣ5-7

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΤΥΠΟΙΣ ΕΡΜΟΥ

1936

ΑΘΗΝΑ

 

308

ΑΠΑΝΤΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΗΛΑΡΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΧΙΛ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ Α.Ε.

 

ΑΘΗΝΑ

 

309

ΡΟΔΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ

ΒΡΟΝΤΗΣ Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

ΝΟΤΑΡΑΣ Β.ΜΙΧΑΗΛ

1932

ΡΟΔΟΣ

 

310

GREEK AS THE INTERNATIONAL LANGUAGE

M.D. CHRISTIN

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

PRELIMINARY EDITION

1946

NEW YORK

 

311

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΡΙΚΗ

ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΤΥΠΟΙΣ ΑΘ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

1930

ΑΘΗΝΑ

 

312

Ο ΡΗΓΑΣ (ΔΡΑΜΑ)

ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ

ΘΕΑΤΡΟ

ΣΙΔΕΡΗΣ Ν. Ι.

 

ΑΘΗΝΑ

 

313

Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΑΝΗ

ΦΟΣ ΡΙΧΑΡΔΟΣ

ΘΕΑΤΡΟ

 

1932

ΑΘΗΝΑ

 

314

ΤΑ ΣΟΥΛΙΩΤΟΠΟΥΛΑ ΔΕΝ ΠΕΘΑΝΑΝ

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΘΕΑΤΡΟ

ΒΑΣ. Ν. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ

1950

ΑΘΗΝΑ

 

315

Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ

Β. ΚΟΡΝΑΡΟΥ (ΕΠΙΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ)

ΘΕΑΤΡΟ

ΕΣΤΙΑ

 

ΑΘΗΝΑ

 

316

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΟΥ

ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΩΣΤΗΣ

ΘΕΑΤΡΟ

ΕΣΤΙΑ

1931

ΑΘΗΝΑ

 

317

ΑΠΑΝΤΑ

ΣΟΥΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΘΕΑΤΡΟ

ΦΕΞΗ

1916

ΑΘΗΝΑ

 

318

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΖΩΡΑΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΑΤΡΟ

 

1952

ΑΘΗΝΑ

 

319

ΝΕΑ ΣΟΛΩΜΙΚΑ

ΒΑΛΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΑΤΡΟ

ΕΛΛΗΝ. ΕΚΔ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1943

ΑΘΗΝΑ

 

320

ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ

ΣΧΟΛΙΑ -ΕΠΙΜ. Κ.Θ. ΔΗΜΑΡΑ

ΘΕΑΤΡΟ

 

1952

ΑΘΗΝΑ

 

321

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΟΛΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ Χ.

ΘΕΑΤΡΟ

ΤΥΠΟΙΣ Ι.Δ. ΑΛΕΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

1935;

ΑΘΗΝΑ

 

322

Ο ΧΙΤΩΝ

LLOYD C. DOUGLAS

ΘΕΑΤΡΟ

ΔΑΜΑΣΚΟΣ

1948

ΑΘΗΝΑ

 

323

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ Ι. ΗΛΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Μ. Ε.

1951

ΦΛΩΡΙΝΑ

 

324

ΤΟ ΝΕΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΒΑΣ. ΜΠΑΜΠΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

1937

ΑΘΗΝΑ

 

325

ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΕΛΛΗΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1946

ΑΘΗΝΑ

 

326

ΔΕΛΤΙΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΜΟΣ Β΄1957-1958

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 

1958

ΑΘΗΝΑ

 

327

ΔΕΛΤΙΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΜΟΣ Γ΄1959

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 

1959

ΑΘΗΝΑ

 

328

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1938

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

1939

ΚΕΡΚΥΡΑ

 

329

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΕΡΑΜΥΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1937

ΑΘΗΝΑ

 

330

ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1964

ΑΘΗΝΑ

 

331

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 8-10 &11-13

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ 1953

ΑΘΗΝΑ

 

332

ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΟΣ 69ον

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1936

ΑΘΗΝΑ

 

333

ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΟΣ 72ον

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1939

ΑΘΗΝΑ

 

334

ΕΛΛΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΣΠΥΡΟΥ Β. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

1950

ΑΘΗΝΑ

 

335

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΞΗΡΟΤΥΡΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΠΕΙΡΑΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1954

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

336

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΘΕΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΡΑΝΟΣ

1949

ΑΘΗΝΑ

 

337

ΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥΡΚΟΒΑΣΙΛΗ

ΤΟΥΡΚΟΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1933

ΑΘΗΝΑ

 

338

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 3 ανάτυπα

ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

 

1931

ΑΘΗΝΑ

 

339

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΤΆ ΤΟ ΕΤΟΣ 1935

ΕΠΙΜ. ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ Π. ΣΙΔΕΡΙ

ΣΑΜΙΑΚΟ

ΛΑΪΚΗ

1936

ΣΑΜΟΣ

Β/Σ 33 3ο ΡΑΦΙ

340

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 

1929

ΑΘΗΝΑ

 

341

Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ ΕΝ ΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Ν. ΑΛΙΚΑΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

 

1939

ΑΘΗΝΑ

 

342

ΠΩΣ Θ' ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ ΑΡΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΩΡΑΙΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ 2 ανάτυπα

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΥΠΟΓΡ. ΣΠ. ΦΩΤΙΑΔΗ

1954

ΑΘΗΝΑ

 

343

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΤΥΛΗΝΗΣ 2 ανάτυπα

ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΚΩΣΤΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

1923

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 6οΡΑΦΙ

344

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΠΟ 1821 ΜΕΧΡΙ 1921 ΤΟΜ. Α'

Π. ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡ. ΑΛΕΞ. ΒΙΤΣΙΚΟΥΝΑΚΗ

1922

ΑΘΗΝΑ

 

345

ΣΥΜΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΤΣΙΟΥΛΚΑΣ Ι. Κ.

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡ. Π.Α. ΠΕΤΡΑΚΟΥ

1907

ΑΘΗΝΑ

 

346

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

 

1956

ΑΘΗΝΑ

 

347

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΕΤΟΥ Γ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Δ. ΤΖΑΚΑ-Σ. ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ

1948

ΑΘΗΝΑ

 

348

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ

ΦΛΕΝΤΖΕΡΗΣ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

 

1957

ΑΘΗΝΑ

 

349

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΤΗΣ Β΄ΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΤΑΞΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Μ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Γ΄ΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΘΗΛΕΩΝ

ΠΟΛΕΜΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Ι.Ν ΣΙΔΕΡΗΣ

1922

ΑΘΗΝΑ

 

350

ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΙ ΠΗΓΑΙ ΤΩΝ ΜΕΘΑΝΩΝ

ΠΛΑΤΑΚΗΣ Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Ν. ΑΛΙΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ

1953

ΑΘΗΝΑ

 

351

Η ΤΥΧΗ

ΚΛΕΙΣΙΟΥΝΗΣ ΑΘ. ΤΑΚΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

 

1957

ΑΘΗΝΑ

 

352

ΦΥΛΛΑΔΙΟΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΥΕΑ ΤΟΜΟΣ Α'

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

 

1977

ΑΘΗΝΑ

 

353

ΒΙΒΛΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΗΜ.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΥΠΟΙΣ Σ.Κ. ΒΛΑΣΤΟΥ

1939

ΑΘΗΝΑ

 

354

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗΝ

ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

 

1939

ΑΘΗΝΑ

 

355

Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΤΣΙΡΙΜΠΑΣ ΑΝΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΙΣ: Χ.ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ

1950

ΑΘΗΝΑ

 

356

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΜ. Α΄

ΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΖΩΗ

1956

ΑΘΗΝΑ

 

357

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤ. ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

1937

ΑΘΗΝΑ

 

358

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 3 ανάτυπα

ΚΑΤΡΑΛΗΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

 

1956

ΑΘΗΝΑ

 

359

ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΕΥΧ. 2

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 

1921

ΑΘΗΝΑ

 

360

ΥΓΙΕΙΝΗ

ΣΕΡΜΠΕΤΗΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΦΟΙ ΤΖΑΚΑ

1967

ΑΘΗΝΑ

 

361

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

ΝΕΖΗΣ Λ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΝΙΚΗ

1960

ΑΘΗΝΑ

 

362

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΤΙΚΕς ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΓΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

1950

ΑΘΗΝΑ

 

363

ΕΘΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΑΡΕΤΑΙ 3ανάτυπα

Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-Ν.ΑΛΙΚΑΚΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΙΔΕΡΗ

1950

ΑΘΗΝΑ

 

364

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ " ΑΝΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ"

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. Β.- ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΘΕΟΔ. ΑΛ. ΚΟΥΚΟΥΡΑ

1956

ΠΑΤΡΑ

 

365

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΕΥΡ. ΕΝΩΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

 

1964

ΑΘΗΝΑ

 

366

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΣΥΝΘΕΣΙΣ

ROBERTO ASSAGIOLI μετάφρ. ΤΡ.Τ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

PHYCHOSYNTHESIS RESEARCH FOUNDATION

1959

ΑΘΗΝΑ

 

367

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΑΝΝΑ ΠΙΠΙΝΕΛΗ-ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

 

1958

ΑΘΗΝΑ

 

368

ΔΕΛΤΙΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΜ. Γ'

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 

1959

ΑΘΗΝΑ

 

369

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

 

1949

ΑΘΗΝΑ

 

370

ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2 ανάτυπα

Χ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΓΡ." Ο ΜΑΝΟΥΤΙΟΣ"

1970

ΑΘΗΝΑ

 

371

Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΙΣ

Ι.Ε.ΧΡΥΣΑΦΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

1924

ΑΘΗΝΑ

 

372

Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

G. COMPAYR`E

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΕΡΜΗΣ

1940

ΑΘΗΝΑ

 

373

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Σ. ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ(επιμέλ.)

ΝΟΜΙΚΗ

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡ. Γ. ΚΑΡΑΜΑΛΕΓΚΟΥ

1927

ΑΘΗΝΑ

 

374

Η ΑΥΤΕΝΕΡΓΟΣ ΜΑΘΗΣΙΣ ΕΝ ΤΗ ΝΕΑ ΑΓΩΓΗ

ΒΑΣΙΛ. Κ. ΦΟΥΦΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

 

1973

ΑΘΗΝΑ

 

375

Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΞΟΔΟΥ

ΣΠΥΡ. Ν. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1946

ΑΘΗΝΑ

 

376

Η ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΑΣ (ΕΠΥΛΛΙΟΝ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

1961

ΑΘΗΝΑ

 

377

ΔΙΑ ΝΑ ΕΥΤΥΧΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΙΣΗ Η ΕΛΛΑΣ ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΑΙ ΝΕΑΙ ΤΗΣ 4 αν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

 

ΑΘΗΝΑ

 

378

Η ΕΝΔΟΞΟΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΟΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

Π.Α. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΥΠΟΙΣ " ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ"

1927

ΑΘΗΝΑ

 

379

ΓΙΝΕΤΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΣ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΑΣ; 2 ανάτυπα

ΔΗΜ. Σ. ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

1946

ΑΘΗΝΑ

 

380

ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ

ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

1966

ΑΘΗΝΑ

 

381

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ 1861-1961

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

 

1961

ΧΑΛΚΙΣ

 

382

Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΑ

ΕΥ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ- ΒΑΣΣΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΥΠΟΓΡ. Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΚΑΙ Κ.ΜΙΧΑΛΑ

1961

ΑΘΗΝΑ

 

383

I LOVE YOU AMERICA

Β.Α. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΣΔΕΚΗΣ

1983

ΑΘΗΝΑ

 

384

ANNUAL REPORT OF THE BOARD OF REGENTS OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

1919

WASHINGTON

 

385

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΙΝΑΣ

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΔΕΙΣ

1978

ΑΘΗΝΑ

 

386

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΗΝΩΜΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΘΕΟΔ. ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΚΤΥΠ.: ΔΗΜ.ΛΑΝΑΡΑ

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

387

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 

ΑΘΗΝΑ

 

388

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΓΚΡΕΣΣΟΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝΝΕΝΤΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

1961

 

 

389

ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΟΝ "ΑΔΡΙΑΣ" ΟΜΙΛΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

1983

ΑΘΗΝΑ

 

390

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

1938

ΑΘΗΝΑ

 

391

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΕΩΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΜΑΝΑΙΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΙΣ Κ. ΚΑΜΙΝΑΡΗ

1925

 

 

392

ΜΑΘΗΤΙΚΑΙ ΕΞΟΧΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2 ανάτυπα

ΔΗΜ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΤΥΠ. : Ι. Λ. ΑΛΕΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

1947

ΑΘΗΝΑ

 

393

ΠΡΟΣ ΕΝΙΑΙΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΑΛΔΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

 

1932

ΤΡΙΚΚΑΛΑ

 

394

ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ

ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΤΥΠ.: ΓΕΩΡΓ. Π. ΞΕΝΟΥ

1934

ΑΘΗΝΑ

 

395

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1971-1973

ΥΠΕΠΘ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

1974

ΑΘΗΝΑ

 

396

ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΜ. : Γ.Θ.ΠΙΤΣΙΝΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

 

1963

ΑΘΗΝΑ

 

397

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

1949

ΑΘΗΝΑ

 

398

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΓΕΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Μ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

 

1958

ΒΟΛΟΣ

 

399

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΥΠΕΠΘ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

1972

ΑΘΗΝΑ

 

400

Α΄ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΩ 11-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1952

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

Χ. & ΙΩ. ΚΑΓΙΑΦΑ

1952

ΠΑΤΡΑ

 

401

Η ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ 1962

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Φ. ΠΑΛΛΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

 

1962

ΑΘΗΝΑ

 

402

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜ. ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΡΗΓ. Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ-ΜΑΡ. ΞΑΡΧΑ-ΣΦΑΚΙΑΝΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΤΙΑ

1966

ΑΘΗΝΑ

 

403

ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ Π. ΚΟΝΤΟΡΛΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΤΥΠΟΓΡ. ΤΕΧΝΑΙ Ν.Β. ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΗ

1952

ΑΘΗΝΑ

 

404

ΕΚΛΕΚΤΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΑΘΑΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

 

1948-49

ΑΘΗΝΑ

 

405

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΕΝ. ΣΔΡΙΝ&ΓΡΗΓ. ΣΦΑΚΙΑΝΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΕΣΤΙΑ

 

ΑΘΗΝΑ

 

406

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΥ Γ. ΤΟΓΚΑ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΕΤΡΟΥ Γ. ΤΟΓΚΑ Ο.Ε

1964

ΑΘΗΝΑ

 

407

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΝΙΚΟΛ.Σ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

1949

ΑΘΗΝΑ

 

408

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Π.ΖΕΡΒΟΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

1962

ΑΘΗΝΑ

 

409

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΕΛΥΜΕΝΑΙ

ΑΠΟΣΤ. ΧΡ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΦΡΟΝΤ. ΑΠΟΣΤ.ΧΡ.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

1949

ΑΘΗΝΑ

 

410

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Ν.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

1960

ΧΑΛΚΙΣ

 

411

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 ανάτυπα

ΔΗΜ. ΚΩΝ. ΓΚΙΖΕΛΗΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΤΥΠΟΓΡ. Μ.Δ. ΜΥΡΤΙΔΗ

 

ΑΘΗΝΑ

 

412

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΛΕΛΥΜΕΝΑΙ

ΑΠΟΣΤ. ΧΡ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΦΡΟΝΤ. ΑΠΟΣΤ.ΧΡ.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

1949

ΑΘΗΝΑ

 

413

ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ -ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ Κ΄ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

1938

ΑΘΗΝΑ

 

414

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝ ΕΙΔΕΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ

ΝΟΜΙΚΗ

 

1953

ΑΘΗΝΑ

 

415

ΚΩΔΙΞ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

1936

ΑΘΗΝΑ

 

416

ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΕΡΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΝΟΜΟΥ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ " ΠΕΡΙ ΝΟΜΑΡΧΩΝ , ΕΠΑΡΧΩΝ,ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΠΑΡΧΩΝ"

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

1949

ΑΘΗΝΑ

 

417

ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

1955

ΑΘΗΝΑ

 

418

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ,ΤΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΜ.1

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΥΓΕΙΑ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

1960

ΑΘΗΝΑ

 

419

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1926

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

1930

ΑΘΗΝΑ

 

420

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1927

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

1930

ΑΘΗΝΑ

 

421

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1928

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

1931

ΑΘΗΝΑ

 

422

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1928

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

1931

ΑΘΗΝΑ

 

423

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1929

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

1931

ΑΘΗΝΑ

 

425

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1970

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1970

ΑΘΗΝΑ

 

426

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΡΙΘ. 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1936

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ "ΑΘΗΝΑ"

1936

ΑΘΗΝΑ

 

427

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΡΙΘ. 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1936

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ "ΑΘΗΝΑ"

1936

ΑΘΗΝΑ

 

428

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΡΙΘ. 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1937

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ "ΑΘΗΝΑ"

1937

ΑΘΗΝΑ

 

429

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΡΙΘ. 7 ΜΑΡΤΙΟΣ 1937

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ "ΑΘΗΝΑ"

1937

ΑΘΗΝΑ

 

430

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΡΙΘ. 10 ΙΟΥΝΙΟΣ 1937

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ "ΑΘΗΝΑ"

1937

ΑΘΗΝΑ

 

431

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΡΙΘ. 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1937

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ "ΑΘΗΝΑ"

1937

ΑΘΗΝΑ

 

432

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΡΙΘ. 35-36 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1939

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

1939

ΑΘΗΝΑ

 

433

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΡΙΘ. 37-38 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1939

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

1939

ΑΘΗΝΑ

 

434

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1933

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΣΤΙΑ

1935

ΑΘΗΝΑ

 

435

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1934-1935

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΣΤΙΑ

1936

ΑΘΗΝΑ

 

436

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1936

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΣΤΙΑ

1937

ΑΘΗΝΑ

 

437

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1937

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΣΤΙΑ

 

ΑΘΗΝΑ

 

438

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΜ. 1ος

ΤΡΥΦΩΝΟΣ Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΥΠΟΙΣ : Α.Π. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ

1936

ΑΘΗΝΑ

 

439

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ

Ι.Θ. ΚΑΚΡΙΔΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

 

1940

ΑΘΗΝΑ

 

440

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ ΨΗΓΜΑΤΑ 2ανάτυπα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΤΥΠ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

1968

ΑΘΗΝΑ

 

441

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ -ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦ. 4 ανάτυπα

ΗΛΙΑΣ Σ. ΠΑΠΑΛΑΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Α. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ

1954

ΑΘΗΝΑ

 

442

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ- ΛΟΓ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 2ανάτυπα

ΗΛΙΑΣ Σ. ΠΑΠΑΛΑΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Α. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ

1956

ΑΘΗΝΑ

 

443

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ- ΛΟΓ.ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 2ανάτυπα

ΗΛΙΑΣ Σ. ΠΑΠΑΛΑΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Α. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ

1959

ΑΘΗΝΑ

 

444

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ

ΔΗΜ. ΧΡ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΕΜΜ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

1956

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

445

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ,Η ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΙΠΠΙΚΠΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΝΙΚΟΛ. Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

 

1949

ΑΘΗΝΑ

 

446

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΕΥΧ. Α΄ 2ανάτυπα

ΝΙΚΟΛ. Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

 

1959

ΑΘΗΝΑ

 

447

ΑΝΤΙΦΩΝ Ο ΣΟΦΙΣΤΗΣ 2 ανάτυπα

ΓΡΗΓ. Δ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΙΩΑΝ. Γ. ΛΟΥΚΑΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓ. ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1956

ΑΘΗΝΑ

 

448

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 2 ανάτυπα

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ. ΚΑΝΑΚΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΤΥΠΟΓΡ. ΦΡΕΡΗ

1970

ΣΥΡΟΣ

 

449

ΒΙΩΝΟΣ ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΣΧΟΥ ΣΥΡΑΚΟΣΙΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΑ 2ανάτυπα

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ. ΚΑΝΑΚΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΤΥΠΟΓΡ. ΦΡΕΡΗ

1969

ΣΥΡΟΣ

 

450

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΛΙΒΥΟΣ Η ΧΑΡΑΚΗΝΟΥ, ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ 2 ανάτ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ. ΚΑΝΑΚΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΤΥΠΟΓΡ. ΦΡΕΡΗ

1967

ΣΥΡΟΣ

 

451

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΒΙΒΛ. 1ον,μέρος 1ον

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ. ΚΑΝΑΚΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

 

1968

ΑΘΗΝΑ

 

452

ΠΙΝΔΑΡΟΥ ΠΥΘΙΟΝΙΚΗΣ Δ΄ 2ανάτυπα

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ. ΚΑΝΑΚΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΤΥΠΟΓΡ. ΦΡΕΡΗ

1966

ΣΥΡΟΣ

 

453

ΟΠΠΙΑΝΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛ. Α΄&Β΄ 2ανάτυπα

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ. ΚΑΝΑΚΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΤΥΠΟΓΡ. ΦΡΕΡΗ

1969

ΣΥΡΟΣ

 

454

ΟΡΦΕΩΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ. ΚΑΝΑΚΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΤΥΠΟΓΡ. ΦΡΕΡΗ

1971

ΣΥΡΟΣ

 

455

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΡΟΔΙΟΥ ,ΤΑ ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ. ΚΑΝΑΚΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΤΥΠΟΓΡ. "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"

1936

ΧΙΟΣ

 

456

"ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ" ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΜΕΤΑΦΡ.ΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΝ 14 ανάτυπα

Β.Π. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΔΗΜ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ Α.Ε.

1950

ΑΘΗΝΑ

 

457

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ,ΛΟΓΟΤ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 2ανάτυπα

ΗΛΙΑΣ Σ. ΠΑΠΑΛΑΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Α. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ

1957

ΑΘΗΝΑ

 

458

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ,ΛΟΓ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 2ανάτυπα

ΗΛΙΑΣ Σ. ΠΑΠΑΛΑΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Α. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ

1961

ΑΘΗΝΑ

 

459

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΦΑΙΔΩΝ ,ΠΡΟΛΟΓΟΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΑΡΧ. ΚΕΙΜΕΝΟΝ-ΜΕΤΑΦ. ΤΕΥΧΟΣ Α΄2 ανάτυπα

Ν. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΤΥΠΟΓ. Μ. ΠΑΛΑΜΑΡΗ-ΓΡ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ

1962

ΑΘΗΝΑ

 

460

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΦΑΙΔΩΝ ,ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ν. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΤΥΠΟΓ. Μ. ΠΑΛΑΜΑΡΗ-ΓΡ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ

1962

ΑΘΗΝΑ

 

461

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΕΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩι ΠΟΛΙΤΕΥΤΕΟΝ

ΙΩΑΝΝ.ΔΡ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΟΕΣΒ

1957

ΑΘΗΝΑ

 

462

ΠΟΙΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΩΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ;

ΔΗΜ. ΤΣΙΡΙΜΠΑΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΤΥΠΟΓΡ. Κ.Σ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ

1933

ΑΘΗΝΑ

 

463

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ

ΙΩΑΝΝ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΤΥΠ. ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜ. ΕΠΕΤΗΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣ. ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

1957

ΑΘΗΝΑ

 

464

ΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ , ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 15 ου αιώνος 2 αν.

ΕΥΑΓΓ. Σ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΤΥΠΟΝ ΕΚ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΓΚ. ΕΓΚΥΚΛ. ΠΑΠΥΡΟΣ-ΛΑΡΟΥΣ ΤΟΜ. 6

1966

ΑΘΗΝΑ

 

465

ΓΛΩΣΣΙΚΑΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΜΕΡΕΝΤΙΤΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

1953

ΑΘΗΝΑ

 

466

ΠΟΛΥΛΑΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΑ

Γ. ΒΑΛΕΤΑΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΠΗΓΗ

1950

ΑΘΗΝΑ

 

467

ΤΟ ΞΥΛΟ ΒΓΗΚΕ ΑΠ' ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΩΤΑΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΤΥΠΟΓΡ. ΣΠ. ΦΩΤΙΑΔΟΥ

1952

ΑΘΗΝΑ

 

468

ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜ. Β΄ΤΑ ΠΕΖΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 2 ανάτυπα

ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΤΥΠΟΙΣ : " ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ"

1948

 

 

469

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Γ. ΚΡΗΤΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΣΤΟΡΙΔΗ

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

470

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ

ΒΑΣ. ΦΑΒΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΤΥΠΟΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΕΩΝΗ

1938

ΑΘΗΝΑ

 

471

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΥΣ 1930-1931

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΤΥΠΟΙΣ Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑΣ

1930

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

472

ΔΕΛΤΙΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΜ. Δ'

ΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΥΠΕΠΘ

1960

ΑΘΗΝΑ

 

473

ΤΟ ΙΕΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΜΦΙΑΡΑΟΥ ΕΝ ΩΡΩΠΩι 3 ανάτυπα

Γ.Δ.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

1960

ΑΘΗΝΑ

 

474

ΦΛΑΒΙΟΥ ΙΩΣΗΠΟΥ ΚΑΤ' ΑΠΙΩΝΟΣ

ΕΠΙΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ. ΒΕΛΛΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΠΥΡΟΣ

1938

ΑΘΗΝΑ

 

475

Ο ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩι

ΙΩΣΗΦ VOGT

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡ. ΤΡ. ΓΕΩΡΓΑΛΛΙΔΟΥ

1949

ΑΘΗΝΑ

 

476

ΥΠΟΜΝΗΜΑ (ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ ΤΗ ΦΙΛΟΣ. ΣΧΟΛΗι ΤΟΥ ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙ ΤΩι ΣΚΟΠΩι ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΚΕΝΩΘΕΙΣΗΣ Β' ΤΑΚΤ. ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩ. ΜΕΡΕΝΤΙΤΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

1953

ΑΘΗΝΑ

 

477

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΕΙΖΩΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΥ 2ανάτυπα

Π.Ν. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

1950

ΑΘΗΝΑ

 

478

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΓΡΗΓ. Δ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

 

1957

ΑΘΗΝΑ

 

479

ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΖΩΗΝ

ΚΩΝΣΤ. Ι. ΒΟΥΡΒΕΡΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

 

1959

ΑΘΗΝΑ

 

480

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1968-1969

ΕΘΝΙΚΟΝ Κ΄ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ

ΤΥΠΟΓΡ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΥ

1969

ΑΘΗΝΑ

 

481

PLUTARCHI VITAE PARALLELAE (6 ανάτυπα)

BIBLIOTHCA SCRIPTORUM GRAECORUM ET ROMANORUM

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

TEUBNERIANA

MDCCCXCII

LIPSIAE

 

482

PLATONIS ALCIBIADES 3 ανάτυπα

BIBLIOTHCA SCRIPTORUM GRAECORUM ET ROMANORUM

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

TEUBNERIANA

MCMIV

LIPSIAE

 

483

ΛΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΜΕΤΑ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ)

Δ.Β. Α.ΤΣΙΡΙΜΠΑ (ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ)

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΤΙΑ

1933

ΑΘΗΝΑ

 

484

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΝ

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ Α. ΞΑΝΑΛΑΤΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1945

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 6οΡΑΦΙ

485

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

1967

ΑΘΗΝΑ

 

486

ΑΕΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΜΥΝΑ (ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1935-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 1938

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 6οΡΑΦΙ

487

ΑΕΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΜΥΝΑ (ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 

30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1938-30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1939

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 6οΡΑΦΙ

488

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΗ

ΘΕΑΤΡΟ

"ΤΟΥΛΑΣ- ΜΑΥΡΑΚΟΣ"

1960

ΠΑΤΡΑ

 

489

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Δ.Ι.ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ Α.Ε.

 

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 6οΡΑΦΙ

490

Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΑΛΗΝΟΥ-ΣΚΑΝΔΑΛΗ

ΘΕΑΤΡΟ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ Α. ΜΑΥΡΙΔΗ

1958

ΑΘΗΝΑ

 

491

ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Ο ΕΡΩΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Γ. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΑΤΡΟ

 

1972

ΑΘΗΝΑ

 

492

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ

ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΑΡΑΒΙΑ

ΘΕΑΤΡΟ

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ "ΝΟΜΙΚΗΣ"

1908

ΑΘΗΝΑ

 

493

Ο ΜΑΡΚΟΣ ΝΤΑΡΑΣ 3(ανάτυπα)

Β.Χ. ΚΡΙΤΣΕΛΗ

ΘΕΑΤΡΟ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΙΔΕΡΗ

1957

ΑΘΗΝΑ

 

494

ΤΡΙΑ ΔΡΑΜΑΤΑ, ΣΑΜΟΥΗΛ-ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΠΑΤΡΙΔΑ

Α.Γ.ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ- Κ. Α. ΠΕΤΡΝΙΚΟΛΟΥ

ΘΕΑΤΡΟ

ΧΑΡ. ΚΑΓΙΑΦΑ

1948

ΠΑΤΡΑ

 

495

ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ

ΕΥΦΡ. ΛΟΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΑΤΡΟ

ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ Α.Ε.

1940

ΑΘΗΝΑ

 

496

ΑΘΑΝΑΤΕΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ- ΔΟΞΑΣΜΕΝΑ ΨΑΡΑ

ΚΩΣΤΑ ΜΑΚΙΣΤΟΥ (ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ)

ΘΕΑΤΡΟ

ΒΙΒΛ. ΑΘΑΝ. Θ. ΠΟΥΝΤΣΑ

 

ΑΘΗΝΑ

 

497

Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 2 ανάτυπα

Θ.Π. ΜΑΛΛΙΟΥ

ΘΕΑΤΡΟ

Χ&ΙΩ.ΚΑΓΙΑΦΑ

 

ΠΑΤΡΑ

 

498

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

ΤΑΚΗ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ

ΘΕΑΤΡΟ

 

1938

ΧΙΟΣ

 

499

ΤΑ ΝΕΑ ΨΑΡΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ Β. ΠΑΠΠΑ

ΘΕΑΤΡΟ

ΧΑΡΑΛ. ΚΑΓΙΑΦΑ

 

ΠΑΤΡΑ

 

500

ΧΑΙΡΕ,ΧΑΙΡ' ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Ζ.Ν. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΑΤΡΟ

 

 

 

 

501

ΔΑΒΙΔ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ

ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΘΕΑΤΡΟ

ΤΥΠΟΓΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑ

1957

ΑΘΗΝΑ

 

502

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ

ΒΕΛ. ΦΡΕΡΗ

ΘΕΑΤΡΟ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ Α.Ε.

1931

ΑΘΗΝΑ

 

503

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ

ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΛΑ

ΘΕΑΤΡΟ

ΜΙΧ. ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ

1938

ΑΘΗΝΑ

 

504

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗ Μ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

 

1936

ΑΘΗΝΑ

 

505

ΗΡΩΩΝ ΓΗ 1940-41

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟΝ ΕΠΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Η "ΖΩΗ"

1950

ΑΘΗΝΑ

 

506

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΙ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΥΠΟΙΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΙΜΗ &ΣΙΑΣ

1934

ΑΘΗΝΑ

 

507

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

Δ' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

1949

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

 

508

Η ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΝ ΘΡΑΚΗΝ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

1945

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 6οΡΑΦΙ

509

ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ

ΑΣΜ. ΓΙΑΛΑΜΑ- ΑΝ. ΣΓΑΝΤΖΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΥΠΟΙΣ : Ν. ΑΠΑΤΣΙΔΗ

1937

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 6οΡΑΦΙ

510

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΝ ΕΤΟΣ 1947-1948

ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ

ΤΥΠΟΙΣ : Κ. ΣΕΡΜΠΙΝΗ

1948

ΑΘΗΝΑ

 

511

ΑΡΧΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Α' ΤΕΥΧΟΣ Γ'

Κ.Π.ΖΑΒΙΤΖΙΑΝΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΥΠ.ΚΑΤΑΣΤ. ΑΔΕΛΦΩΝ ΙΕΡΑΡΔΩΝ

1930

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 6οΡΑΦΙ

512

ΑΡΧΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Α΄ΤΕΥΧΟΣ Ε΄

Κ.Π.ΖΑΒΙΤΖΙΑΝΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΥΠ. "ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ"

1930

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 6οΡΑΦΙ

513

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Γ. ΣΙΝΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

1946

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 6οΡΑΦΙ

514

Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΚΔΟΣΙΣ "ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ"

 

 

32ος Β/Σ 6οΡΑΦΙ

515

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΙΘ. 241

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1957

ΑΘΗΝΑ

 

516

ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΤΙΣΜΟΣ

ΗΛΙΑ ΖΕΡΒΟΥ-ΙΑΚΩΒΑΤΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΠΥΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

1964

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 6οΡΑΦΙ

517

Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

Α. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΣΤΙΑ

1925

ΑΘΗΝΑ

 

518

ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ 1914-1915

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΣΠ. ΔΡΕΛΛΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΥΠΟΓ. Γ. Η. ΚΑΛΕΡΓΗ

1933

ΑΘΗΝΑ

 

519

Η ΔΟΞΑ ΣΤΕΦΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΗΜ.Κ. ΤΖΑΝΝΕ

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

1961

ΑΘΗΝΑ

 

520

Ο Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

 

1965

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

521

Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΚΑΙ Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΕΛΛΑΣ

Β.Π. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΚΔ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΝΕΑ"

1946

ΚΑΪΡΟΝ

 

522

Ο ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

ΒΑΣΙΛ. ΙΩ. ΤΟΓΙΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

 

1966

ΑΘΗΝΑ

 

523

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 1964 2 ανάτυπα

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΥΠΟΓΡ. ΑΔΕΛΦΩΝ ΡΟΔΗ

1964

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 6οΡΑΦΙ

524

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 1966 2ανάτυπα

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΥΠΟΓ. ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ- ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.

1966

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 6οΡΑΦΙ

525

ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΟΝ Α΄ΤΑΞΕΩΣ

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ

ΤΥΠΟΙΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΣΑΡΡΗ

1933

ΑΘΗΝΑ

 

526

ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ-ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΛΟΧΑΓΟΥ Ν.Α.ΜΑΚΡΗ

ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΛΠΕΡΟΓΛΟΥ

1934

ΑΘΗΝΑ

 

527

Ο ΚΡΙΚΟΣ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 24

 

ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ

 

1972

ΑΘΗΝΑ

 

528

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΣΟΥΔΕΡΩΝ Ή ΚΑΛΛΕΡΓΩΝ

Α.ΓΟΥΔΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΣΤΙΑ

1930

ΑΘΗΝΑ

 

529

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΟΡΕΙΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1945

ΑΘΗΝΑ

 

530

ΤΟ ΖΑΚΥΘΙΝΟ ΜΑΝΤΗΛΙ ΚΙ ΑΛΛΑ ΔΕΚΑ ΔΙΑΛΕΧΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Χ.ΓΑΝΙΑΡΗ

 

ΑΘΗΝΑ

 

531

Η ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΛΕΩΝΟΣ ΡΑΓΚΑΒΗ

ΘΕΑΤΡΟ

ΕΣΤΙΑ

1905

ΑΘΗΝΑ

 

532

Η ΓΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ 3ανάτυπα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΡΑΦΤΑΝΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΑΡΤΙΟΣ 1900

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

533

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΡΑΦΤΑΝΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1900

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

534

Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΡΑΦΤΑΝΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΙΟΥΝΙΟΣ 1900

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

535

Ο ΥΛΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 2 ανάτυπα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΡΑΦΤΑΝΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΙΟΥΛΙΟΣ 1900

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

536

ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ 3ανάτυπα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΡΑΦΤΑΝΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1900

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

537

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ 2 ανάτυπα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΡΑΦΤΑΝΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1900

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

538

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΣΙΔΕΡΗ

1913

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

539

Η ΕΤΡΩΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ον ΑΙΩΝΑ 5 ανάτυπα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΡΑΦΤΑΝΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1900

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

540

Ο ΚΥΡ ΣΙΜΟΣ 2ανάτυπα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΡΑΦΤΑΝΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1900

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

541

Ο ΚΥΡ ΣΙΜΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΣΙΔΕΡΗ

ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΡΙΤΗ

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

542

Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 3ανάτυπα

Χ.ΤΣΟΥΝΤΑ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΡΑΦΤΑΝΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1900

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

543

ΗΛΙΟΣ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ 2 ανάτυπα

Π.Ε. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΡΑΦΤΑΝΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΑΡΤΙΟΣ 1901

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

544

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δ.ΒΙΚΕΛΑ

ΠΑΛΑΙΟ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ "ΕΣΤΙΑ" Κ. ΜΑΪΣΝΕΡ ΚΑΙ Ν. ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1901

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

545

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑ

Β. ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΟ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ "ΕΣΤΙΑ"

ΜΑΪΟΣ 1901

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

546

Ο ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟΝ ΥΠΟ Χ. ΑΝΝΙΝΟΥ

ΠΑΛΑΙΟ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ "ΕΣΤΙΑ"

ΙΟΥΛΙΟΣ 1901

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

547

Ο ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟΝ ΥΠΟ Χ. ΑΝΝΙΝΟΥ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΣΙΔΕΡΗ

ΕΚΔΟΣΙΣ ΠΕΜΠΤΗ

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

548

Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΤΟΥ ΣΜΑΪΛΣ ΥΠΟ Α. ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΡΑΦΤΑΝΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΕΠΕΜΒΡΙΟΣ 1901

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

549

Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΤΟΥ ΣΜΑΪΛΣ ΥΠΟ Α. ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΣΙΔΕΡΗ

ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΡΙΤΗ 1922

 

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

550

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΠΑΛΑΙΟ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ "ΕΣΤΙΑ"

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1901

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

551

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ 4ανάτυπα

Σ.Π. ΛΟΒΕΡΔΟΥ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΡΑΦΤΑΝΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1901

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

552

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΜΕΡΟΣ Α'

Σ.Π. ΛΟΒΕΡΔΟΥ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΣΙΔΕΡΗ

ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 1912

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

553

ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΠΑΛΑΙΟ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ "ΕΣΤΙΑ"

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1902

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

554

Η ΡΩΣΣΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΡΑΦΤΑΝΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1902

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

555

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΜΕΡΟΣ Β' 2 ανάτυπα

Σ.Π.ΛΟΒΕΡΔΟΥ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΡΑΦΤΑΝΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΑΡΤΙΟΣ 1902

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

556

ΤΟ ΔΕΝΔΡΟΝ 2 ανάτυπα

Δ.Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΡΑΦΤΑΝΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΑΪΟΣ 1902

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

557

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ

Χ. ΑΝΝΙΝΟΥ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΣΙΔΕΡΗ

ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΡΙΤΗ 1924

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

558

ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΣΙΔΕΡΗ

ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΡΙΤΗ 1924

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

559

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ Σ. ΜΑΤΕΣΙ

ΠΑΛΑΙΟ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ "ΕΣΤΙΑ"

ΙΟΥΝΙΟΣ 1902

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

560

ΠΡΩΤΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΙ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Χ. ΦΛΩΡΑ

ΠΑΛΑΙΟ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ "ΕΣΤΙΑ"

ΙΟΥΛΙΟΣ 1902

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

561

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΖΩΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΡΑΦΤΑΝΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1902

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

562

ΤΑ ΑΝΘΗ

Θ.ΔΕ ΧΕΛΔΡΑΪΧ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΣΙΔΕΡΗ

ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΡΙΤΗ 1922

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

563

ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΡΑΦΤΑΝΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1902

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

564

Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΡΑΦΤΑΝΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1902

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

565

ΓΕΙΤΟΝΙΣΣΑΙ

T. COMBE

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΡΑΦΤΑΝΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1903

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

566

ΤΟ ΓΑΛΑ

Ρ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

ΠΑΛΑΙΟ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ "ΕΣΤΙΑ"

ΜΑΡΤΙΟΣ 1903

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

567

ΟΙ ΑΡΓΟΝΑΥΤΑΙ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΤΟΥ ΚΙΓΞΛΕΫ ΥΠΟ ΜΙΧ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΡΑΦΤΑΝΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1903

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

568

ΟΙ ΑΡΓΟΝΑΥΤΑΙ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΤΟΥ ΚΙΓΞΛΕΫ ΥΠΟ ΜΙΧ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΣΙΔΕΡΗ

ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 1911

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

569

Ο ΚΑΘΑΡΟΣ ΑΗΡ

Δ.Ε.ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΠΑΛΑΙΟ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ "ΕΣΤΙΑ"

ΜΑΪΟΣ 1903

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

570

ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΑΙ 2 ανάτυπα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.Σ.ΛΥΚΟΥΔΗ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΡΑΦΤΑΝΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΙΟΥΛΙΟΣ 1903

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

571

Ο ΟΙΝΟΣ

ΣΠ. ΧΑΣΙΩΤΟΥ

ΠΑΛΑΙΟ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ "ΕΣΤΙΑ"

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1903

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

572

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΝΕΓΗ ΥΠΟ ΤΟΥ Γ.Μ. ΜΑΡΙΝΟΥ

ΠΑΛΑΙΟ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ "ΕΣΤΙΑ"

ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 1922

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

573

ΒΙΟΣ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΩΝΟΣ 4 ανάτυπα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Π. ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ

ΠΑΛΑΙΟ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ "ΕΣΤΙΑ"

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1903

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

574

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑ

Σ.Π. ΛΟΒΕΡΔΟΥ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΡΑΦΤΑΝΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΑΡΤΙΟΣ 1904

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

575

ΣΟΥΗΔΙΑ

Δ. ΒΙΚΕΛΑ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΡΑΦΤΑΝΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΑΪΟΣ 1904

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

576

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΗΣ 2 ανάτυπα

Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΡΑΦΤΑΝΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΙΟΥΛΙΟΣ 1904

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

577

ΗΘΙΚΑ ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥΥ

Γ.Α. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΣΙΔΕΡΗ

ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΡΙΤΗ 1913

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

578

Η ΙΤΑΛΙΑ

Χ. ΑΝΝΙΝΟΥ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΡΑΦΤΑΝΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΑΡΤΙΟΣ 1905

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

579

Η ΕΥΤΥΧΙΑ

ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ Π. ΠΟΛΥΜΕΡΗ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΣΙΔΕΡΗ

ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΡΙΤΗ 1922

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

580

Ο ΠΕΣΤΑΛΟΤΣΗΣ

Ι.Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΡΑΦΤΑΝΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1906

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

581

Η ΓΗ

Π.Ε.ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΠΑΛΑΙΟ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ "ΕΣΤΙΑ"

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1906

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

582

ΕΟΡΤΑΣΤΗΣ 3 ανάτυπα

Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΡΑΦΤΑΝΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΑΪΟΣ 1906

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

583

ΟΙ ΤΥΦΛΟΙ 2 ανάτυπα

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΡΑΦΤΑΝΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΑΡΤΙΟΣ 1906

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

584

ΤΟ ΑΛΑΣ ΚΑΙ ΑΙ ΑΛΥΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κ.Α. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΡΑΦΤΑΝΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1906

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

585

Ο ΚΟΡΑΗΣ 2 ανάτυπα

ΧΡΙΣΤΟΥ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΠΑΛΑΙΟ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ "ΕΣΤΙΑ"

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1906

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

586

Ο ΚΟΡΑΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΥ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΣΙΔΕΡΗ

ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 1915

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

587

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΝ 2 ανάτυπα

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Κ. ΘΕΟΧΑΡΗ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΣΙΔΕΡΗ

ΕΚΔ. 10η 1923 & ΕΚΔ. 12η 1926

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

588

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΕΣΜΟΝΔΟΥ ΔΕ ΑΜΙΤΣΗ

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΣΙΔΕΡΗ

 

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

589

ΑΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

W.R.COOPER

ΠΑΛΑΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΣΙΔΕΡΗ

1919

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4οΡΑΦΙ

590

ΗΡΩΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1940-1945 ΤΕΥΧ. 1ον ΚΡΗΤΗ

Γ.Μ. ΜΠΑΟ

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

 

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 6οΡΑΦΙ

591

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ 1821-1921 ΤΟΜ. Γ' ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ

ΙΩΑΝ. ΧΡ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΙΩΑΝ. ΧΡ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

1925

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 7οΡΑΦΙ

592

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ 1821-1921 ΤΟΜ. Δ' ΚΑΛΑΙ ΤΕΧΝΑΙ

ΙΩΑΝ. ΧΡ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΥΠΟΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΔ. "ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΩΣ"

1927

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 7οΡΑΦΙ

593

ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΣΤ' 1953-1954

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

 

 

32ος Β/Σ 6οΡΑΦΙ

594

ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 1947-1948

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ

 

 

 

33ος Β/Σ 7οΡΑΦΙ

595

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 1947-1948

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ

 

 

 

33ος Β/Σ 7οΡΑΦΙ

596

ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ ΤΕΥΧΗ 181-191

ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΣ & ΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ "ΕΣΤΙΑΣ"

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 1934-1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1934

ΑΘΗΝΑ

34ος Β/Σ 7ο ΡΑΦΙ

597

ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ ΤΕΥΧΗ 192-204

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΣ & ΣΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1934-15 ΙΟΥΝΙΟΥ 1935

ΑΘΗΝΑ

34ος Β/Σ 7ο ΡΑΦΙ

598

ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ ΤΕΥΧΗ 205-216

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΣ & ΣΙΑ

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 1935- ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1935

ΑΘΗΝΑ

34ος Β/Σ 7ο ΡΑΦΙ

599

ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ ΤΕΥΧΗ 217-228

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΣ & ΣΙΑ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1936-15 ΙΟΥΝΙΟΥ 1936

ΑΘΗΝΑ

34ος Β/Σ 7ο ΡΑΦΙ

600

ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ ΤΕΥΧΗ 229-240

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΣ & ΣΙΑ

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 1936-ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1936

ΑΘΗΝΑ

34ος Β/Σ 7ο ΡΑΦΙ

601

ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ ΤΕΥΧΗ 242-252

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΣ & ΣΙΑ

15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1937- 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 1937

ΑΘΗΝΑ

34ος Β/Σ 7ο ΡΑΦΙ

602

ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ ΤΕΥΧΗ 253-264

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΣ & ΣΙΑ

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 1937- ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1937

ΑΘΗΝΑ

34ος Β/Σ 7ο ΡΑΦΙ

603

ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ ΤΕΥΧΗ 265- 276

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΣ & ΣΙΑ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1938- 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 1938

ΑΘΗΝΑ

34ος Β/Σ 7ο ΡΑΦΙ

604

ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ ΤΕΥΧΗ 277-288

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΣ & ΣΙΑ

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 1938-ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1938

ΑΘΗΝΑ

34ος Β/Σ 7ο ΡΑΦΙ

605

ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ (ΤΑ 150 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 1282

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΣ & ΣΙΑ

1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1980

ΑΘΗΝΑ

34ος Β/Σ 7ο ΡΑΦΙ

606

ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ "ΑΝΑΤΟΛΗΣ" ΤΟΜ.1ος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΡΑΖΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

1896

ΑΘΗΝΑ

34ος Β/Σ 7ο ΡΑΦΙ

607

ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ "ΑΝΑΤΟΛΗΣ" ΤΟΜ.2ος

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

1905

ΑΘΗΝΑ

34ος Β/Σ 7ο ΡΑΦΙ

608

ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ "ΑΝΑΤΟΛΗΣ" ΤΟΜ.3ος

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΕΩΝΗ

1905

ΑΘΗΝΑ

34ος Β/Σ 7ο ΡΑΦΙ

609

ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ "ΑΝΑΤΟΛΗΣ" ΤΟΜ. 4ος

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΕΩΝΗ

1906

ΑΘΗΝΑ

34ος Β/Σ 7ο ΡΑΦΙ

610

ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ "ΑΝΑΤΟΛΗΣ" ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ Γ. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΕΩΝΗ

1907

ΑΘΗΝΑ

34ος Β/Σ 7ο ΡΑΦΙ

611

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΠΑΙΔΟΛΟΓΙΑΣ Κ΄ΣΧΟΛ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜ.)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΠΑΙΔΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1939-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1939

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

612

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΠΑΙΔΟΛΟΓΙΑΣ Κ΄ΣΧΟΛ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΜ. 34 ΤΕΥΧ. 9ο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (επιμ. ΑΡΙΣΤΟΜ. ΔΕΛΗΒΑΝΗ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΤ. ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1973

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

613

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ

Ν.Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΣΙΔΕΡΗ

 

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

614

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΠΑΙΔΟΛΟΓΙΑΣ Κ΄ΣΧΟΛ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΜ.36 ΤΕΥΧ.6ο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ(επιμ. ΑΡΙΣΤΟΜ. ΔΕΛΗΒΑΝΗ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΤ. ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 1975

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 4ο ΡΑΦΙ

615

Ο ΠΟΝΟΣ

ΒΑΣ. Δ. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗ

ΣΑΜΙΑΚΟ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ο "ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ"

1927

ΣΑΜΟΣ

33ος Β/Σ 6οΡΑΦΙ

616

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ

Π.Ν.ΤΡΕΜΠΕΛΑ

ΠΑΛΑΙΟ

ΖΩΗ

1930

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 1οΡΑΦΙ

617

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ

Ν. Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΛΑΙΟ

ΔΗΜ.Ν.ΤΖΑΚΑ-ΣΤΕΦ.ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ &ΣΙΑ

1932

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 1οΡΑΦΙ

618

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

Ν. Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΛΑΙΟ

ΔΗΜ.Ν.ΤΖΑΚΑ-ΣΤΕΦ.ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ &ΣΙΑ

1932

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 1οΡΑΦΙ

619

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΉ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ

Ι.Ν. ΧΑΤΖΗΔΑΚΙ

ΠΑΛΑΙΟ

ΕΣΤΙΑ

1929

ΑΘΗΝΑ

33ος Β/Σ 1οΡΑΦΙ

620

ΑΡΧΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Κ.Π. ΖΑΒΙΤΖΙΑΝΟΥ

ΠΑΛΑΙΟ

ΤΥΠΟΙΣ ΑΔΕΛΦ. ΓΕΡΑΡΔΩΝ

1929

ΑΘΗΝΑ

32ος Β/Σ 6ο ΡΑΦΙ

621

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ

 

 

 

 

 

33ος Β/Σ 1οΡΑΦΙ

622

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΛΑΙΟ

ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

1910

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες