Εργασίες μαθητών για το μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής και Η/Υ

Με τη λήξη του διδακτικού έτους οι μαθητές που είχαν επιλέξει το μάθημα των Εφαρμογών Πληροφορικής και Η/Υ παρέδωσαν τις εργασίες τους για το μάθημα. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια διάφορων λογισμικών και έχουν την μορφή κολάζ, εγγράφων, ιστοσελίδων, παρουσιάσεων ή animation με το Scratch. Μερικές από της εργασίες στο Scratch μπορείτε να δείτε σε άλλα άρθρα της κατηγορίας Πληροφορική. Κάποιες από τις υπόλοιπες σας τις παρουσιάζουμε στους συνδέσμους που ακολουθούν: