Τμήματα

Στο "Πυθαγόρειο" Γενικό Λύκειο Σάμου τη σχολική χρονιά 2010-2011 φοιτούν συνολικά 329 μαθητές και μαθήτριες. Στη Β' Λυκείου λειτουργούν και οι τρεις κατευθύνσεις (Θετική, Θεωρητική και Τεχνολογική), κάθε μία με δύο τμήματα κατεύθυνσης, ενώ στη Γ' Λυκείου υπάρχουν ένα τμήμα Θετικής κατεύθυνσης, δύο Θεωρητικής, τρία Τεχνολογικής Πληροφορικής και Υπηρεσιών και ένα Τεχνολογικής Τεχνολογίας και Παραγωγής.

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται μερικά στατιστικά στοιχεία για τα τμήματα γενικής παιδείας του σχολικού έτους 2010-2011 και για τα τμήματα κατεύθυνσης στην Β' και Γ' Λυκείου καθώς και οι υπεύθυνοι καθηγητές των τμημάτων γενικής παιδείας.

Τμήματα Γενικής Παιδείας
Τάξη Τμήμα Αγόρια Κορίτσια Σύνολο Υπεύθυνος Καθηγητής
Α Α1 12 11 23 Βασίλενας Στρατής
Α Α2 7 15 22 Βασμανώλης Αλέξανδρος
Α Α3 8 17 25 Μαμουλή Αλική
Α Α4 8 18 26 Μαστρογεώργης Γεώργιος
Α Α5 14 11 25 Βακρά Στέλλα
Σύνολο Α 49 72 121  
Β Β1 12 8 20 Μεντέρη Ευαγγελία
Β Β2 7 15 22 Καλογερής Μανώλης
Β Β3 12 11 23 Λεκάτης Δημήτριος
Β Β4 9 13 22 Ρόδης Λουκάς
Β Β5 9 13 22 Δεμερτζή Πένυ
Σύνολο Β 49 60 109  
Γ Γ1 15 10 25 Βάτσου Τάνια
Γ Γ2 9 15 24 Σολομωνίδου Χρύσα
Γ Γ3 13 13 26 Σαμολαδάς Ιωάννης
Γ Γ4 12 12 24 Πηλοστόμου Βάσω
Σύνολο Γ 49 50 99  
Γενικό Σύνολο 147 182 329  

 

Τμήματα Κατεύθυνσης
Τάξη Τμήμα Κατεύθυνση Αγόρια Κορίτσια Σύνολο
Β Β Θετ 1 Θετική 5 10 15
Β Β Θετ 2 Θετική 8 10 18
Σύνολο Β Θετική 13 20 33
Β Β Θεω 1 Θεωρητική 4 12 16
Β Β Θεω 2 Θεωρητική 9 14 23
Σύνολο Β Θεωρητική 13 26 39
Β Β Τεχ 1 Τεχνολογική 13 6 19
Β Β Τεχ 2 Τεχνολογική 10 8 18
Σύνολο Β Τεχνολογική 23 14 37
Σύνολο Β 49 60 109
Γ Γ Θετ Θετική 3 6 9
Γ Γ Θεω 1 Θεωρητική 3 13 16
Γ Γ Θεω 2 Θεωρητική 4 11 15
Σύνολο Γ Θεωρητική 7 24 31
Γ Γ Τεχ 1 Τεχνολογική Πληρ. 14 4 18
Γ Γ Τεχ 2

Τεχνολογική Πληρ.

8 11 19
Γ Γ Τεχ 3

Τεχνολογική Πληρ.

16 3 19
Σύνολο Γ Τεχνολογική Πληροφορ. 38 18 56
Γ Γ Τεχ Π Τεχνολογική Παρ. 1 2 3
Σύνολο Γ 49 50 99
Γενικό Σύνολο 98 110 208