Πληροφορική

Εργασίες μαθητών για το μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής και Η/Υ

Με τη λήξη του διδακτικού έτους οι μαθητές που είχαν επιλέξει το μάθημα των Εφαρμογών Πληροφορικής και Η/Υ παρέδωσαν τις εργασίες τους για το μάθημα. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια διάφορων λογισμικών και έχουν την μορφή κολάζ, εγγράφων, ιστοσελίδων, παρουσιάσεων ή animation με το Scratch. Μερικές από της εργασίες στο Scratch μπορείτε να δείτε σε άλλα άρθρα της κατηγορίας Πληροφορική. Κάποιες από τις υπόλοιπες σας τις παρουσιάζουμε στους συνδέσμους που ακολουθούν:

Καθαρισμός ακτής

Εργασία της μαθήτριας Γιαουτζή Αλεξάνδρας της Β Λυκείου 2011 για το μάθημα των Εφαρμογών Πληροφορικής και Η/Υ.

Η εργασία έγινε με το εκπαιδευτικό λογισμικό Scratch.

Δείτε αυτό το έργο στο site του Scratch

Μπομπ Σφουγγαράκης

Εργασία των μαθητριών Μαυρατζώτη Εμμανουέλας και Παντελή Νίκης της Α Λυκείου 2011 για το μάθημα των Εφαρμογών Πληροφορικής και Η/Υ. Τα φωνητικά προσέφερε ευγενικά ο μαθητής της Α Λυκείου Κονταξής Βασίλης.

Η εργασία έγινε με το εκπαιδευτικό λογισμικό Scratch.

Δείτε αυτό το έργο στο site του Scratch

Dancing Queen

Εργασία των μαθητών Μητατάκη Κων/νας και Κοντακτσή Κωστή της Α Λυκείου 2011 για το μάθημα των Εφαρμογών Πληροφορικής και Η/Υ.

Η εργασία έγινε με το εκπαιδευτικό λογισμικό Scratch.

Δείτε αυτό το έργο στο site του Scratch

Σωστή διατροφή

Εργασία των μαθητών Αγγελάκη Γιάννη και Βεργή Αθηνάς της Α Λυκείου 2011 για το μάθημα των Εφαρμογών Πληροφορικής και Η/Υ.

Η εργασία έγινε με το εκπαιδευτικό λογισμικό Scratch.

Δείτε αυτό το έργο στο site του Scratch

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Hot Sun
  2. TaLiBaN
  3. Bar
  4. Ghost