Υποβολή μηχανογραφικού δελτίου

  • Εκτύπωση

Όσοι μαθητές συμμετείχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις για εισαγωγή στα ΑΕΙ - ΤΕΙ, καθώς και οι απόφοιτοι των δύο προηγουμένων ετών που επιθυμούν να διεκδικήσουν το 10% των θέσεων σε ΑΕΙ - ΤΕΙ, μπορούν να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://exams.minedu.gov.gr από οποιονδήποτε Η/Υ διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστικοποίηση - υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου είναι να προσέλθουν στο σχολείο για να παραλάβουν τον προσωπικό τους Κωδικό Ασφαλείας.

Οι υποψήφιοι για το 10% μπορούν να παραλάβουν τον προσωπικό τους Κωδικό Ασφαλείας από οποιοδήποτε λύκειο επιθυμούν.

Καλή Επιτυχία!!!